Op naar meer biodiversiteit

(22-11-2022) Een 'groene ingang', een nieuw stukje tuin op Campus Coupure en een ontharde parking op Campus Gontrode: het zijn maar enkele van de acties waarmee we onze campussen groener willen maken.

In het afgelopen jaar maakten enkele parkeerplaatsen op Campus Coupure plaats voor een nieuw stukje campustuin. Ook de parking van campus Gontrode kreeg een groene make-over.

Campus Gontrode kreeg een groene parking

Daarnaast werd recent ook het voorstel goedgekeurd om het voorplein en de ruimte rond Blok A te ontharden en groenblauw in te richten. Dat voorstel is een van de 14 laureaten van de Vlaamse projectoproep Goenblauwe parels en werd getrokken door het buurcomité Ekkergem. De concrete uitwerking van de plannen voor de zone rond blok A zal op participatieve wijze gebeuren. Zo kunnen verschillende perspectieven verzoend worden.

Plannen van de universiteit en daarbuiten

Met deze ingrepen willen we meer biodiversiteit in onze omgeving brengen. Ook de UGent zal hier acties voor ondernemen. Die staan beschreven in het biodiversiteitsplan 2020-2030, waar onze faculteit een actieve rol in speelt.

Biodiversiteit staat ook op een hoger niveau op de agenda. Als faculteit maken we deel uit van de Association for Life Sciences Universities (ICA). In een brief gepubliceerd naar aanleiding van de biodiversiteitsconferentie COP15 vraagt het bestuur van de universiteiten binnen dit netwerk met aandrang om meer werk te maken om verder biodiversiteitsverlies tegen te gaan.

Meer info

Kris Verheyen