Onthulling van kip voor geïntegreerde gewasbescherming

(13-01-2016) Kunstenaar Koen Vanmechelen maakte in voor de Bio-ingenieurs van de UGent een nieuwe kruising om in te zetten als geïntegreerde gewasbeschermers.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

In Sint-Truiden is gisteren een levend kunstwerk onthuld met een 200-tal kuikens van kunstenaar Koen Vanmechelen. Deze nieuwe kruising tussen een industriële ISA-Brown kip en een kosmopolitische kip van Vanmechelen werd speciaal gemaakt in opdracht van de Universiteit Gent. De onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent willen in dit transdisciplinaire Kiwi-ei project bestuderen of de kruising kan ingezet worden voor een geïntegreerde gewasbescherming in kleinfruitplantages, met een focus op bescherming van de kiwibes tegen de Aziatische fruitvlieg.

 


Enkele weken lang hield een mysterieus kunstwerk op de Grote Markt de burgers van Sint-Truiden in de ban. Op de gevel prijkte de boodschap 'Broeders van de Wereld'. Gisteren werd onthuld dat De 'Broeders van de Wereld' een tweehonderdtal kuikens zijn, die in het pand een tijdelijk onderkomen vinden en gekweekt werden in opdracht van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent.

De kuikens vormen een levend kunstwerk van kunstenaar Koen Vanmechelen: "Mijn eerste generatie Planetaire Community Kip wordt daar groot," zegt Vanmechelen. "De kuikens zijn een kruising tussen de nieuwste soort uit mijn Cosmopolitan Chicken Project (de Mechelse Cemani) en een industriële kip (de ISA Brown) van het bedrijf Hendrix Genetics. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kruisingen kippen sterker en vruchtbaarder maken wegens de genetische diversiteit. Zo ontstaat mogelijk een nieuwe, robuustere soort met potentieel meer voedingswaarde."

Het project legt een traject af van community naar community. De kuikens werden geboren in de volkstuintjes van een sociale bioboerderij, De Hoev, in Zonhoven. Sint-Truiden is vervolgens de eerste publieke 'broedplaats' van de kuikens. Een logische keuze als hoofdstad van de fruitregio en geboortestad van Koen Vanmechelen. Hier blijven de kuikens een drietal maanden, alvorens naar proefboerderijen van de UGent te trekken, waar ze deel uitmaken van het Kiwi-Ei project. Later reizen ze door naar onder andere Detroit, Harare en Havana.

Ecologische bestrijders

Het Kiwi-Ei project onderzoekt het inzetten van leghennen in kiwibesplantages als ecologische bestrijder van insecten en onkruiden. In combinatie met de steeds beperktere mogelijkheid tot het inzetten van chemische middelen vormen bepaalde insecten, zoals de Aziatische fruitvlieg, een toenemend probleem in de fruitteelt. De kippen ruimen aangetaste vruchten door de Aziatische fruitvlieg op, momenteel een groot probleem in Europa, en doen tegelijkertijd aan groenonderhoud en insect- en onkruidbestrijding. "We willen testen of we de veelbelovende resultaten uit eerder onderzoek kunnen reproduceren in andere kleinfruitplantages. We gaan ook samen met Koen Vanmechelen op zoek naar een kip die beter dan andere kippen geschikt is voor deze taak", stelt coördinator Frank Coopman van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

"Het unieke aan het Kiwi-ei project is dat kunst met wetenschap wordt gecombineerd en dat dierlijke productie en tuinbouw elkaar vinden in hun streven naar een ecologische, duurzame en geïntegreerde landbouw. Dergelijke transdisciplinaire aanpak is de weg van de toekomst", vindt Frank Coopman. "Het illustreert eveneens dat innovatie niet altijd hoogtechnologisch moet zijn."

Crowdfunding

Eveneens wil het project een voorbeeld zijn voor een nieuwe weg die de universiteit inslaat op vlak van meer transparant en maatschappelijk verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Om die reden werd er eveneens een crowdfundingcampagne opgezet met het platform van de stad Gent. "Deze innovatieve vorm van financiering liet ons toe om onze eerste uitgaven zelfstandig te gaan bekostigen en om grotere industriële cofinanciering binnen te halen voor het project", zegt Coopman.

Ook de interesse van de professionele telers is groot. Tijdens een eerste contactmoment kwamen meerdere Vlaamse en Nederlandse telers zich informeren over de voorlopige resultaten van het project. Dat legkippen in een kiwibesplantage hun nut hebben, werd reeds bewezen op de biologische kiwibesplantage van O'Bio tijdens de Kiwi-ei belevingsdag. "Niet alleen de meer dan 150 bezoekers waren onder de indruk, ook de eigenaars waren overtuigd. De zwartstroken waren onkruidvrij gemaakt door de scharrelende kippen, die ook nog eens de bemesting vakkundig onder werkten", aldus Frank Coopman. "Het kiwi-ei-project ontbolstert zich bij deze steeds meer als een concept waarbij dier en plant in harmonie samen gaan leven en elkaar gaan helpen om voor een duurzame voedselproductie in te staan".

AANVULLENDE VERSLAGGEVING:

Het Laatste Nieuws

Limburg Actueel

Limburg Nieuws

Radio2

Truineer

VILT