Bachelorproefrapport bio-ingenieur

Het bachelorproefrapport dient te voldoen aan de volgende criteria:

    • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo)