Elsemieke van Osch

Elsemieke van Osch is een doctoraatsonderzoeker verbonden aan het CESSMIR, Universiteit Gent, en het Departement Sociale en Culturele Antropologie van de KU Leuven. Zij heeft een interdisciplinaire Master of Arts behaald in International Migration and Human Rights Law (Onderscheiding) van de University of Kent, Brussel. Zij ontving de MacGregor Award for haar master thesis, een etnografie over gezinnen in onwettig verblijf in Brussel. Tussen 2016 en 2019 heeft zij in de asiel/migratie sector gewerkt, wat maakt dat zij zich graag inzet voor het slaan van bruggen tussen beleid/praktijk en academisch onderzoek.
Haar doctoraatsonderzoek bestaat uit een longitudinaal onderzoek naar de ervaringen van gezinnen in het Belgische asielregime. Gedurende het volgen van gezinnen tijdens de verschillende fasen van hun asieltraject, gebruikt zij verschillende etnografische methoden om hun ervaringen in kaart te brengen (participerende observatie, diepte-interviews, huisbezoeken, storytelling).