Chloé Lybaert

Chloe Lybaert

Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie , Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Telefoon: +32 9 331 19 79
E-mail:

Onderzoeksthema's: Discriminatie, racisme en vooroordelen

Ik ben als docent Nederlands als tweede taal verbonden aan de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie. Mijn onderzoek hoort thuis binnen het domein van de (ontwikkelings)sociolinguïstiek. In mijn doctoraat stonden de percepties en attitudes van taalkundige leken tegenover taalvariatie (en voornamelijk 'tussentaal') in Vlaanderen centraal. Ik werkte toen enkel met moedertaalsprekers van het Nederlands. Als postdoctoraal onderzoeker ben ik me meer gaan toeleggen op het Nederlands van (volwassen) tweedetaalsprekers. Ik ben geïnteresseerd in hun ervaringen met Nederlands leren en spreken in Vlaanderen, en in de invloed van het sterk tussentalig gekleurde taallandschap op hun taalleerproces. Daarnaast blijf ik geïnteresseerd in attitudes en percepties tegenover taalgebruik en taalvariatie, maar ik spits me voornamelijk nog toe op het effect van anderstalige accenten, niet-standaardtalige variatie en etniciteit op de beoordeling van sprekers.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer