Kristiane Van Lierde

Kristiane Van Lierde

vakgroep revalidatiewetenschappen , Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Telefoon: +32 9 332 23 91
E-mail:

Onderzoeksthema's: Communicatie, media en discours

Kristiane Van Lierde is gewoon hoogleraar aan de universiteit van Gent, vakgroep revalidatiewetenschappen, meerbepaald de onderzoeksgroep CESLAS (center for speech and language sciences). Haar expertise is het onderzoek en de behandeling van stem-, resonantie- en articulatiestoornissen (+ 200 publicaties) ook in resource poor countries. Bovendien was zij ook de co-supervisor van een VLIR-UOS project en werd een logopedische kliniek voor de behandeling van kinderen met schisis uitgebouwd. Zij is bovendien logopediste verbonden aan het schisisteam en de stemkliniek van UZGent. Bovendien is zij een lid van de Koninklijke Academie der Geneeskunde van België.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer