Beoordeling

Over de beoordelingen van de leden van de leescommissie wordt door de examencommissie gedelibereerd.

De einduitslag van deze deliberatie wordt aan de kandidaat onmiddellijk na de beraadslaging meegedeeld. Desgevallend kan de kandidaat, op verzoek van de examencommissie of op eigen verzoek, gehoord worden.

De deliberatie kan vier einduitspraken opleveren:

  • toelating tot het tweede gedeelte van het examen. In dit geval gebeurt de openbare verdediging binnen de 30 kalenderdagen na de toelating.
  • toelating tot het tweede gedeelte van het examen mits kleine aanpassingen. In dit geval gebeurt de openbare verdediging binnen de 30 kalenderdagen na de toelating.
  • toelating tot het tweede gedeelte, mits het aanbrengen van correcties in het proefschrift die binnen de 60 kalenderdagen door de doctorandus kunnen uitgevoerd worden. Deze aanpassingen zullen gecontroleerd worden door de promotor
  • geen toelating tot het tweede gedeelte van het examen