Afwezigheid bij het examen

Je bent ziek of hebt een andere grondige reden waardoor je niet aan een examen kan deelnemen. Wat moet je doen?

  1. Je stuurt binnen de 3 werkdagen je medisch attest per mail door, samen met de naam van het vak waarvan je het examen gemist hebt, naar het examensecretariaat (fdo.di@ugent.be). Op je puntenbrief zal de code ‘ziek’ verschijnen.
  2. In geval van een mondeling examen of een examen met groepsindeling meld je bijkomend voor de aanvang van het examen je afwezigheid aan de examinator (UGent-telefoonboek).
  3. Er is voor elke examenperiode een officiële inhaaldag gepland, die standaard op de laatste vrijdag van de examenperiode georganiseerd wordt. Als je hiervan gebruik wenst te maken, stuur je een mailtje naar fdo.di@ugent.be met de titularis (UGent-telefoonboek) van het vak dat je op de inhaaldag wilt afleggen in CC. Voeg het document dat de gegronde afwezigheid staaft toe aan je mail.

  4. Indien de FDO en examinator oordelen dat jouw afwezigheid gegrond is, kan je deelnemen aan het inhaalexamen op de georganiseerde inhaaldag. Alle nodige info zal per mail gecommuniceerd worden, alsook direct aangepast worden in je persoonlijke examenrooster op Time Edit. Een aantal dagen voor de inhaaldag plaatsvindt, krijg je nog een herinnering per e-mail.

Als gegronde redenen voor afwezigheid worden beschouwd:

  • ziekte of ongeval die de deelname aan het examen verhinderen
  • het overlijden tijdens de betrokken examenperiode van een bloed- of aanverwant in de eerste graad (ouders of kinderen) of in de tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broer, zus) of van een persoon die met de student samenwoont
  • gerechtelijke redenen (vb. oproeping of dagvaarding voor een rechtbank)
  • overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT. Met overlapping wordt bedoeld dat twee of meer examens op dezelfde dag doorgaan. De student moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren
  • andere vormen van overmacht (een gebeurtenis die niets van doen heeft met de student, en die redelijkerwijze niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden)

 

Voor meer informatie, zie artikel 75 van het Onderwijs- en examenreglement.

 

Examensecretariaat

Tijdens de examens fungeert de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) als examensecretariaat.

 

Contactgegevens

Tel:  +32 (0)9 264 75 02

Mail: fdo.di@UGent.be