Feedback en studieadvies

Na het kenbaar maken van de examenresultaten vindt er feedback plaats. De leden van de examencommissie, of door haar aangeduide personen, staan hiervoor ter beschikking van de studenten. 

De student kan terecht bij de trajectbegeleider voor een gesprek over zijn studievoortgang en/of studieaanpak.

Praktische info (locatie, tijdstip,...) over de feedbackmomenten wordt via de Ufora cursussen gecommuniceerd.