Hommage Dirk Jaspaert - 5 interviews met architectuurpraktijken - Bijzonder Vraagstuk 'Structuur in architectuur'

(24-05-2022)

Vijf architectuurpraktijken van verschillend allooi: 360 architecten, 51N4E, Eugeen Liebaut, awg architecten en Marie-José Van Hee, werden geïnterviewd over hun samenwerking met het ingenieursbureau BAS (Bureau voor Architectuur en Stabiliteit). BAS werd opgericht door Dirk Jaspaert, eminence grise van de ontwerpgeoriënteerde ingenieursbureaus voor structuur in België. Hij werkte samen met tal van prominente architectuurbureaus.

Via die bevraging over concrete projecten en over Dirk Jaspaert als persoon, wordt de rol van de structuur in architectuur en de bijdrage van de stabiliteitsingenieur aan architectuurprojecten onderzocht.

De 5 interviews kunnen bekeken worden via:

De interviews werden voorbereid, afgenomen en gemonteerd in het voorjaar van 2022 door masterstudenten in het kader van het Bijzonder Vraagstuk “Structuur en architectuur: Hommage Dirk Jaspaert”, onder begeleiding van Tilke Devriese en de supervisie van prof. Maarten Van Den Driessche. De bundeling met begeleidende tekst was deel van de opgave.