2e master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Deze pagina beschrijft het oude masterprogramma, klik hier voor meer informatie over het nieuwe programma (vanaf academiejaar 2014-2015).

Studieprogramma

Afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie 2010-2011

Afstudeerrichting: software engineering 2010-2011

Afstudeerrichting: ingebedde systemen
2010-2011

Uurrooster

Afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie

Afstudeerrichting: software engineering

Afstudeerrichting: ingebedde systemen

Keuzevakken

De keuzevakken moeten bij het begin van het academiejaar bekendgemaakt worden via Plato. De regels waaraan de keuzevakken moeten voldoen staan beschreven in de beschrijving van het eerste masterjaar.

Masterproef

De masterproef is een persoonlijke (soms werken ook twee studenten samen) studie over een onderwerp je kiest in overleg met een promotor. Hij vormt een grondige kennismaking met het wetenschappelijk onderzoek in een geavanceerd en gespecialiseerd domein van de computerwetenschappen. De masterproef legt de klemtoon op jouw zelfwerkzaamheid en verzelfstandiging, op het zelfstandig verwerven van nieuwe kennis, op jouw probleemoplossend denkvermogen en creativiteit, alsook op een algemeen kritisch reflecterende ingesteldheid en een wetenschappelijke onderzoeksingesteldheid. De aangeboden masterproefonderwerpen worden bekendgemaakt rond de paasvakantie van het eerste masterjaar. Je kan ook zelf een masterproefonderwerp aanbrengen waarvoor je dan op zoek moet gaan naar een promotor. Het volledige administratieve masterproefproces wordt opgevolgd via Plato.

Evaluatietabellen

 

Evaluatietabel optie informatie- en communicatietechnologie