De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Grondige kennismaking met de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Omschrijving opleiding

In de ondernemingswereld is men reeds geruime tijd vertrouwd met internationaal erkende rapporteringsstandaarden (IAS/IFRS) om de financiële rapportering van ondernemingen meer en meer te harmoniseren.. In de overheidssector komt langzaam maar zeker een gelijkaardig proces op gang en dit op initiatief van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) en dit middels International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Ondertussen hebben internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de NAVO, de Verenigde Naties en Interpol beslist om over te stappen naar de IPSAS. Ook bepaalde landen passen de IPSAS (gedeeltelijk) toe. De Europese Commissie bestudeert op dit ogenblik de wenselijkheid en mogelijkheid om de IPSAS, al dan niet in aangepast vormen, op een of andere manier als standaardrapportering voor alle Europese Lidstaten te gebruiken. Ook bij Belgische overheden begint men steeds meer en meer oog te hebben voor deze standaarden. Zo heeft de Vlaamse overheid er bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten rond de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor de lokale en provinciale overheden voor geopteerd om de boekhoudkundige bepalingen in belangrijke mate te laten aansluiten bij de IPSAS.

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Algemene kennismaking met de IPSAS: Wat zijn ze? Hoe komen ze tot stand? Zijn ze afdwingbaar? Welke standaarden zijn er en welke zijn in ontwikkeling? Welke zijn de voor- en nadelen van de IPSAS?
  • Bespreking in detail van enkele in een overheidscontext belangrijke IPSAS (bv. belastingen, PPS, sociale voordelen, …)
  • Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. de eventuele toepassing van de IPSAS door de Europese lidstaten (EPSAS)
  • Link tussen de IPSAS en het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR2010)

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus, toezichthoudende instanties, consultants en eenieder met interesse voor de internationale ontwikkelingen op het gebied van publiek sector accounting.

Praktische informatie

Voor meer informatie over cursusdata en inschrijvingen verwijzen wij door naar de pagina's van de FEB Academy, het nieuwe opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.