Faculteitsraad

Opdracht

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door de Decaan. De Faculteitsraad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en overig academisch personeel, van het administratief personeel en van de studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz. De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretaris: Bertel De Groote (niet stemgerechtigd)
Notulist: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Petra Andries
  • Stijn Baert
  • Johan Christiaens
  • Saskia Crucke
  • Selien De Schryder
  • Sebastiaan Desmidt
  • Patricia Everaert
  • Frederik Gailly
  • Paul Gemmel
  • Maggie Geuens
  • Freddy Heylen
  • Mirjam Knockaert
  • Martien Lamers
  • Sophie Manigart
  • Bruno Merlevede
  • Evelien Opdecam
  • Gert Peersman
  • Glenn Rayp
  • Annelies Roggeman
  • Ilse Ruyssen
  • Carine Smolders
  • Tom Vanacker
  • Dirk Van de gaer
  • Dirk Van den Poel
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Rudi Vander Vennet
  • Mario Vanhoucke
  • Amy Van Looy
  • Luc Van Ootegem
  • Elsy Verhofstadt
  • Katrien Verleye
  • Iris Vermeir
  • Bram Verschuere
  • Joris Voets
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Laura Claeys
  • Annelies Fievez
  • Dave Goyvaerts
  • Bieke Henkens
  • Thomas Lebbe
 • Administratief technisch personeel
  • Fanny Buysschaert
  • Wieland de Caluwe
  • Nick Provoost
  • Annelies Roegiers
  • Bruno Vandenbussche
 • Studenten
  • Gust Bossuyt
  • Matthijs Dombrecht
  • Leon Moralis
  • Eva Van Iseghem
  • Frauke Vervaeke

Opmerking:

 • Alle overige ZAP-leden worden als waarnemend lid uitgenodigd.

 

Data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de academische kalender.