Opleidingscommissie Master Data Science for Business

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Dirk Van den Poel
Secretaris: Matthias Bogaert
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Dries Benoit
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Lukas De Kerpel
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Miek Adriaens
  • Pranshu Gupta
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Matthias Baetens
  • Elke Deloddere