Structuur van de opleiding Handelswetenschappen

De structuur van de opleiding Handelswetenschappen overzichtelijk weergegeven.

Wat in geel gearceerd staat moet je altijd zelf nog toevoegen aan jouw curriculum via OASIS.
De module waaruit je het vak moet toevoegen, staat telkens in de linkerkolom vermeld.

Eerste bachelor HW

Programma 1ste bachelor Handelswetenschappen 2022-2023
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Economie A 1 6
2 Economie B 2 5
3 Inleiding boekhouden 1 3
4 Vennootschapsboekhouden 2 6
5 Handels- en financiële verrichtingen 1 4
6 Inleiding bedrijfskunde en management 1 4
7 Mens en samenleving 1 6
8 Wiskunde voor bedrijfskundigen I-A 1 3
9 Wiskunde voor bedrijfskundigen I-B 2 3
10 Statistiek voor bedrijfskundigen I 2 3
11 Inleiding tot het recht 2 5
12 Informatica voor bedrijfskundigen J 6
1.1.x
Economisch Engels I / Frans I / Duits I / Spaans I
J
3
1.1.x
Economisch Engels I / Frans I / Duits I / Spaans I
J
3

Tweede bachelor HW

Programma 2de Bachelor Handelswetenschappen 2022-2023
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
13 Macro-economische bedrijfsomgeving 1 5
14 Analytische kostencalculatie 2 4
15 Financiële analyse van de onderneming 1 3
16 Marketing management 1* 4
17 Human resource management 2 3
18 Organisatiemanagement 2 4
19 Wiskunde voor bedrijfskundigen II 1* 4
20 Statistiek voor bedrijfskundigen II 2* 3
21 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I 2* 3
22 Privaatrecht 1 6
23 Handels- en economisch recht 2 6
24 Informatiemanagement 1 3
1.1.x
Economisch Engels II / Frans II / Duits II / Spaans II
J
3
1.1.x
Economisch Engels II / Frans II / Duits II / Spaans II
J
3
2.
Internationale Keuzevakken
2 x 3 stp of 1 x 6 stp.: zie keuzevakkenlijst
1 of 2
3 + 3
of 6

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

 

Derde bachelor HW

Programma 3de bachelor Handelswetenschappen 2022-2023 - Traject Handelswetenschappen
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
25 Business intelligence 2 4
26 Financieel management 2 3
27 Financiële instellingen 1 3
28 Financiële rekenkunde 1 3
29 Ondernemersvaardigheden 2 6
30 Logistiek en supply chain management 1 3
31 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II 1* 3
32 Ondernemingsfiscaliteit 1* 5
33 Bachelorproef 2 6
Traject Handelswetenschappen
3.1
Retailmanagement
2
3
3.1
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
2
3
3.1
Internationaal zakenwezen
1
3
3.1
Sociaal recht
1
3
3.1.1
Economisch Engels III / Frans III / Duits III / Spaans III
J
3
3.1.1
Economisch Engels III / Frans III / Duits III / Spaans III
J
3
3.1.2.1
1 Internationaal Keuzevak: zie keuzevakkenlijst
1 of 2
3
3.1.2.2
1 Gewoon Keuzevak: zie keuzevakkenlijst
1 of 2
3

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

Derde bachelor HW - Keuzetraject ONDERWIJS

In derde bachelor HW kiezen studenten voor het keuzetraject handelswetenschappen OF het keuzetraject onderwijs. Het keuzetraject bestaat telkens uit 24 studiepunten.
Studenten die het keuzetraject handelswetenschappen kiezen, volgen nadien (normaalgezien) de reguliere master Handelswetenschappen (60 stp).
Studenten die het keuzetraject onderwijs kiezen, volgen nadien (normaalgezien) de educatieve master Handelswetenschappen (90 stp).

Heb je vragen over het keuzetraject, op welke manier je een educatieve master of verkorte educatieve master kan volgen, maak dan een afspraak met jouw trajectbegeleider.

Programma 3de bachelor Handelswetenschappen 2022-2023 - Traject Onderwijs
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
25 Business intelligence 2 4
26 Financieel management 2 3
27 Financiële instellingen 1 3
28 Financiële rekenkunde 1 3
29 Ondernemersvaardigheden 2 6
30 Logistiek en supply chain management 1 4
31 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II 1* 3
32 Ondernemingsfiscaliteit 1* 5
33 Bachelorproef 2 6
Traject Onderwijs
3.2
Krachtige leeromgevingen
1
6
3.2

Initiatie vakdidactiek economie

J

6

3.2
Oriëntatiestage economie
J
3
9 stp. uit onderstaande lijst, waarvan minstens 1 en maximaal 2 taalvakken
3.2.1
Economisch Engels III / Frans III / Duits III / Spaans III
J
3
3.2.1
Economisch Engels III / Frans III / Duits III / Spaans III
J
3
3.2.1
Retailmanagement
2
3
3.2.1
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
2
3
3.2.1
Internationaal zakenwezen
1
3
3.2.1
Sociaal Recht
1
3

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

Master HW

De 5 verschillende afstudeerrichtingen van de master Handelswetenschappen kennen telkens volgende vaste structuur.

  • 6 stp Strategisch Management (gemeenschappelijk over alle afstudeerrichtingen)
  • 39 stp Afstudeerrichtingsspecifieke vakken (inclusief Stage)
  • 15 stp Masterproef

 

De concrete invulling van de verschillende afstudeerrichtingen binnen de master HW kan je bekijken via de UGent-studiekiezer:

Schakelprogramma HW

De omvang van het schakelprogramma Handelswetenschappen varieert tussen 59 en 63 studiepunten, afhankelijk van de gevolgde afstudeerrichting binnen de professionele bachelor.

Het gemeenschappelijk gedeelte bevat 51 studiepunten:

Gemeenschappelijk gedeelte schakelprogramma Handelswetenschappen 2022-2023
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1 Financieel management 2 3
2 Financiële analyse van de onderneming 1 3
3 Financiële rekenkunde 1 3
4 Business Intelligence 2 4
5 Macro-economische bedrijfsomgeving 1 5
6 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I 1* 3
7 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II 2* 3
8 Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III 2 5
9 Privaatrecht 1 6
10 Statistiek voor bedrijfskundigen II 1* 3
11 Wiskunde voor bedrijfskundigen I 1 6
12 Wiskunde voor bedrijfskundigen II 2* 4
13 Human resource management 2 3

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

 

Dit moet vervolgens aangevuld worden met vakken naargelang de afstudeerrichting waarin de student binnen zijn professionele bachelor Bedrijfsmanagement is afgestudeerd:

  • uit de afstudeerrichting marketing: + 8 stp --> schakelprogramma 59 stp. (alle vakken uit module 1.1)
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.1
Financiële markten en producten
2
3
1.1
Ondernemingsfiscaliteit
2*
5

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

 

  • uit de afstudeerrichting financie- en verzekeringswezen: + 9 stp --> schakelprogramma 60 stp. (alle vakken uit module 1.2)
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.2
Marketing management
2*
4
1.2
Ondernemingsfiscaliteit
2*
5

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

 

  • uit de afstudeerrichting accountancy - fiscaliteit: + 7 stp --> schakelprogramma 58 stp. (alle vakken uit module 1.3)
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.3
Marketing management
2*
4
1.3
Financiële markten en producten
2
3

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

 

  • uit alle andere afstudeerrichtingen bedrijfsmanagement: + 12 stp --> schakelprogramma 63 stp. (alle vakken uit module 1.4)
OPLEIDINGSONDERDELEN SEM STP
1.4
Marketing management
2*
4
1.4
Financiële markten en producten
2
3
1.4
Ondernemingsfiscaliteit
2*
5

* Voor GIT-studenten is eventueel een ander semester mogelijk: voor meer info zie semesterwissels

Voorbereidingsprogramma HW

De concrete invulling van het voorbereidingsprogramma HW kan je bekijken via de UGent-studiekiezer: Voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen

De omvang van het Voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen bedraagt 97 studiepunten; meestal gespreid over twee jaren verdeeld als 61 studiepunten en 36 studiepunten, maar hiervan kan steeds afgeweken worden.