Artificial Intelligence for Materials Industry

esf logo

AI

Dutch version below

 

Introduction

AI-course in the materials industry
Within this project a massive open online course will be created with the explicit purpose of introducing employees in the materials industry to artificial intelligence. The project is coordinated by prof. Stefaan Cottenier (Ghent University, Belgium) and Michael Sluydts (ePotentia, Belgium). The course is developed within a partnership between Ghent University, ePotentia, OCAS, Umicore and Agfa and funded by the European Social Fund, the European Union and the Flemish Community. The project will run from 1/1/2020 to 31/5/2020 after which the finished course will remain publicly available.

Project description

With products ranging from steel to solar calls, the material sector takes a vital place within our economy and our daily lives. Industry 4.0 furthermore promises us an even more efficient production of materials thanks to new advancements in automation, IT and smart data analysis. Essential to this approach is the usage of artificial intelligence, where the collected data is used to accelerate research and optimize production. In this project, we will create an open and accessible online educational offer, with supporting workshops, that will allow employees in the materials industry to get acquainted with artificial intelligence in the materials sector. Through conceptual case studies the most important applications in the materials industry will be introduced. Attention will also be given to common pitfalls encountered when gathering data and implementing AI applications. By following this course, employees will be prepared to recognize strategic opportunities in their work context, enabling them to design new projects which make use of artificial intelligence to the fullest.


Objectives

The course addresses the following core competencies:

  • Recognizing AI opportunities within the materials industry
  • Collect materials data and prepare it for usage with AI
  • Selecting the right AI model for the right materials application
  • Being able to understand and interpret results from materials AI applications
  • Bringing an AI applications from research to production within the materials industry


Role of Ghent University

Ghent University coordinates the project together with ePotentia and provides expertise in the context of materials science, materials AI and the development of MOOCs.

 

 

Inleiding

AI-opleiding in de materiaalindustrie
Binnen dit project zal een massive open online course ontwikkeld worden met als doel het introduceren van werknemers in de materiaalindustrie tot artificiële intelligentie. Het project wordt gecoördineerd door prof. Stefaan Cottenier (Universiteit Gent, België)  en Michael Sluydts (ePotentia, België). De opleiding wordt ontwikkeld binnen een partnerschap tussen Universiteit Gent, ePotentia, OCAS, Umicore en Agfa en wordt gefund door het Europees Sociaal Fonds, de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

 

Omschrijving van het project

Met producten gaande van staal tot zonnecellen neemt de materiaalsector een essentiële plaats in, zowel in de economie als in ons dagelijks leven. Industry 4.0 belooft ons daarenboven een nog efficiëntere productie van materialen dankzij het gebruik van automatisatie, IT en dataverzameling. Een kernpunt in deze aanpak is het gebruik van artificiële intelligentie waarbij de vergaarde data benut wordt om onderzoek te versnellen en productie te optimaliseren. In dit project stellen we een open en toegankelijk online opleidingsaanbod op, met ondersteunende workshops, dat de werknemer kennis laat maken met artificiële intelligentie in de materiaalsector. Aan de hand van case-studies zullen, op een conceptuele manier, de belangrijkste toepassingen van deze technologie in de materiaalsector worden toegelicht, alsook de belangrijkste valkuilen bij de datavergaring en implementatie. Zo zal de werknemer voorbereid zijn om strategische opportuniteiten te herkennen in de eigen werkcontext, en te starten met het ontwerp van projecten die ten volle gebruik maken van artificiële intelligentie.

 

Doelstellingen

De cursus adresseert de volgende competenties:

  • AI opportuniteiten leren herkennen binnen de materiaalindustrie
  • Data uit de materiaalindustrie leren verzamelen en voorbereiden voor AI
  • Leren welk AI model relevant is voor een bepaalde toepassing uit de materiaalindustrie
  • De resultaten van AI in de materiaalindustrie leren begrijpen en interpreteren
  • Weten wat er nodig is om een AI toepassing van onderzoek naar productie te brengen

 

Rol van Universiteit Gent

Universiteit Gent coordineert het project samen met ePotentia en biedt expertise in de context van materiaalwetenschap, materiaal AI en de ontwikkeling van MOOCs.

 

Website

ai4mi

Contact

Prof. Stefaan Cottenier
Department of Electromechanical, Systems and Metal Engineering
Phone number: +32 498 23 58 04
      

Dr. Michael Sluydts
ePotentia
Phone number: +32 494 17 95 19