Missie en visie

Onze Missie

  • Patiëntgericht, innoverend en inzichtelijk onderwijs
  • Interactief  fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek
  • Kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Met internationale inspiratie en uitstraling

Onze visie

  • Expertise centrum basiswetenschappen Fysiologie, Farmacologie en Farmacotherapie
  • Expertise centrum Acute, Kritische, Perioperatieve geneeskunde
  • Meerwaarde putten uit wisselwerking experimenteel-klinisch (Bench to bedside / Lab to classroom)
  • Samenwerken in complementariteit en synergie  binnen en buiten de vakgroep
  • Streven naar optimale werkplek met zorg voor medewerkers om betrokkenheid te stimuleren

Onze waarden

Kwaliteit | Integriteit | Betrokkenheid | Enthousiasme | Respect | Vertrouwen | Transparantie | Maatschappelijk interactief en relevant