Een geïndividualiseerd traject in eerste bachelor

De bindende regels, tips en adviezen op deze pagina gelden voor studenten die minder dan 30 studiepunten (SP) hebben verworven in eerste bachelor!

Wanneer je minder dan 30 SP hebt behaald in eerste bachelor, kom je in aanmerking om vakken op te nemen van tweede bachelor. Kies je hiervoor, dan volg je een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT heeft zowel voor- als nadelen.

Bindende regels voor het samenstellen van je curriculum

Volgende regels moet je verplicht volgen als je minder dan 30 SP verworven hebt in eerste bachelor.  

  1. Neem alle nog af te leggen vakken van eerste bachelor op in je curriculum.
  2. Controleer of je over de juiste voorkennis beschikt wanneer je vakken opneemt in je curriculum. Voor bepaalde vakken moet je hier verplicht aan voldoen.
  3. Je mag geen vakken uit de master opnemen in je curriculum.
  4. Je kan niet meer SP opnemen dan dat je persoonlijk leerkrediet toelaat.

Is een afwijking op de bindende regels mogelijk?

De curriculumcommissie keurt enkel curriculumvoorstellen goed wanneer deze conform zijn samengesteld volgens bovenstaande regels. Een afwijking op bovenstaande bindende regels is dus niet mogelijk, behalve in uitzonderlijke situaties. Studenten met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een kleiner studiepakket in eerste bachelor.

Tips en advies voor het samenstellen van je curriculum

Naast de bindende regels die van toepassing zijn voor het samenstellen van je curriculum, is het jouw verantwoordelijkheid om een realistisch en goed doordacht curriculum samen te stellen, maar hoe begin je daar aan?
 

Stap 1: Bepaal hoeveel studiepunten je wil opnemen

Het is toegestaan om vakken van tweede bachelor op te nemen, naast de vakken van eerste bachelor, maar wees hier zeer voorzichtig mee. Als je minder dan 30 SP hebt behaald in eerste bachelor, word jou een bindende voorwaarde opgelegd (zie studievoortgangsmaatregelen aan de UGent).

Om te voldoen aan je bindende voorwaarde zal je moeten voldoen aan twee voorwaarden:
1. Je moet slagen voor minstens 50% van je opgenomen studiepunten én
2. Je moet slagen voor alle opgenomen studiepunten van eerste bachelor, met uitzondering van maximum 8 studiepunten.
Indien je niet aan je bindende voorwaarde kan voldoen, zal je geweigerd worden tot je opleiding aan de UGent.

Om je te helpen hebben we twee voorbeeldtrajecten  uitgewerkt, waarin je kan nagaan hoe je het aantal nog af te leggen studiepunten evenwichtig kan spreiden over de komende academiejaren.  

FAQ Om te vermijden dat ik op termijn word geweigerd op basis van een aanhoudende beperkte studievoortgang, wens ik nog niet alle vakken van eerste bachelor op te nemen in mijn curriculum. Is dit mogelijk?
Neen, dit is niet mogelijk. Je bent verplicht om alle vakken van eerste bachelor op te nemen in je curriculum tenzij je over een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut beschikt (uitzonderingsmaatregel 1).

Stap 2: Bepaal welke vakken je zal opnemen

Indien je zou beslissen om vakken op te nemen van tweede bachelor, hou dan rekening met de gevraagde voorkennis.

Stap 3: Check de extra ‘gouden tips’ voor het samenstellen van je curriculum.

Naast voorkennis kan je uiteraard ook rekening houden met het les- en examenrooster, bindende voorwaarden… Aangezien je snel iets over het hoofd kan zien bij het samenstellen van een GIT, zetten we nog een aantal gouden tips op een rij, zodat je een haalbaar GIT kan samenstellen!

Vastleggen van je curriculum in OASIS

Je dient je curriculumvoorstel ten laatste in via OASIS op vrijdag 30 september 2022.

Bekijk de kennisclip over hoe je kan (her)inschrijven, je curriculum in OASIS kan vastleggen en je curriculum kan voorleggen aan de curriculumcommissie.

Heb je vrijstellingen aangevraagd? Volg de specifieke richtlijnen voor het vastleggen van je curriculum.

Begeleiding bij het samenstellen van je curriculum

Bij de start van het academiejaar is het uitzonderlijk druk waardoor het niet mogelijk is om voor iedereen een individuele afspraak te voorzien. Afspraken zijn voorbehouden voor uitzonderlijke en complexe situaties en zijn enkel vast te leggen na overleg met een trajectbegeleider.
Omdat er erg veel studenten zijn aan onze faculteit en we iedereen graag zo snel mogelijk verder willen helpen, organiseren we GIT-workshops.

GIT-workshop

Tijdens een GIT-workshop kan je persoonlijke vragen voorleggen aan de trajectbegeleider of curriculummanager van je opleiding.

Kom voorbereid naar de GIT-workshop door vooraf je trajectvoorstel uit te werken en je specifieke vragen op te lijsten. Op die manier kunnen we jou en je medestudenten zo snel mogelijk verder helpen. 

Schrijf je in voor de GIT-workshop van je opleiding:

Contact

Contacteer een trajectbegeleider.