ATP-dag 28 maart 2019

Op donderdag 28 maart willen we alle ATP'ers van de faculteit samenbrengen op een ATP-(mid)dag om kennis te maken, informatie en ervaringen uit te wisselen, te brainstormen en plannen te maken.

Programma

12.15 u. broodjeslunch

13.15 u. onthaal

13.45 u. slot 1 met vier parallelsessies (sessie 1 - 4)

14.45 u. slot 2 met vier parallelsessies (sessie 5 - 8)

15.45 u. slotwoord door de decaan

16 u. receptie

Locatie

Campus Mercator, Abdisstraat
Abdisstraat 1, Gent

route

Inschrijven

Schrijf nu in

Inhoud van de sessies

Sessie 1: SAP: Best practices

Werk je veel met SAP? Werk je af en toe met SAP? Dan heb je allicht al vaak gezucht en gepuft. Maar misschien ook wel eens het licht gezien? In deze sessie willen we best practices uitwisselen. In het beste geval hebben we voor ieder probleem dat iemand aanreikt een oplossing in deze groep. In het slechtste geval hebben we een waslijst aan vragen die we aan de helpdesk of aan DFIN kunnen bezorgen. Lijkt deze sessie je zinvol, schrijf je dan snel in EN laat ons weten welke vragen of frustraties je hebt! Dan bereiden wij ons zo goed mogelijk voor!

Sessie 2: Welzijn op het werk

Na een korte voorstelling van de facultaire vertrouwenscontacten is het de bedoeling dat vanuit de ATP-geleding een aantal aandachtspunten geformuleerd worden op het vlak van welzijn. Dit zal gebeuren op basis van de volgende thema's: verbondenheid, waardering, billijkheid, work-life balance en persoonlijke integriteit/grenzen. De feedback die tijdens deze sessie wordt aangeleverd, zal verder opgevolgd worden in de werkgroep Psychosociaal Welzijn van de faculteit.

Sessie 3: Verslagen en verslaggeving

Ben jij systematisch of af en toe verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen van de vakgroepvergadering, afdelingsvergadering, opleidingscommissie of een andere commissie of raad? Volg dan zeker deze sessie. Wat zijn de voor- en nadelen van de beschikbare sjablonen en van de huisstijl? Hoe kunnen we de verslagen zo efficiënt mogelijk opmaken, opslaan en ter beschikking stellen. De bedoeling is om veel van elkaar te leren en zo tot de best mogelijke werkwijze te komen.

Trefwoorden: sjablonen, logo's en huisstijl, SharePoint, digitale handtekening, docs.ugent.be, onderlinge afstemming

Sessie 4: Logische logistiek?

Logisch dat logistiek overal aanwezig is – zonder logistieke ondersteuning valt veel in het water. Toch weten we niet altijd wat we mogen en kunnen verwachten van de logistieke diensten. In deze sessie gaan we na wat de verwachtingen en good practices zijn rond logistiek en zoemen we specifiek in op materiaal. Welke apparatuur en uitrusting zit waar? Wat kunnen we ontlenen? Kunnen we dit alles beter organiseren? Hoe doen we dat? Deze sessie richt zich tot ATP’ers die instaan voor materiaal of het onderhoud/ontlening ervan, maar ook alle ATP'ers die begaan zijn met logistiek. 

Trefwoorden: uitrusting, apparatuur, logistiek, uitleendienst, online reservatie, technische ondersteuning

Sessie 5: Help, ik moet een evenement organiseren!

Onze faculteit, haar verschillende vakgroepen en diensten organiseren elk jaar opnieuw heel wat evenementen: seminaries, studiedagen, congressen, terugkomdagen,... Daarbij komt heel wat kijken: aspecten van communicatie, catering, financiën, lokalenreservatie, deelnemersbeheer, sponsoring, overleg met de verantwoordelijken van het evenement... De nodige expertise en ervaring zit vaak verspreid over verschillende personen. Deze sessie richt zich tot alle collega's die af en toe worden ingeschakeld bij de organisatie van dit soort evenementen. Bedoeling is om van elkaar te leren en om goede praktijken uit te wisselen. 

Trefwoorden: evenementen, congressen, seminaries, website en communicatie, deelnemersbeheer, catering, logistiek

Sessie 6: What's in a name? Het statuut van onderwijsbegeleider, onderwijsdidacticus, taallector en taalinstructeur

Deze sessie is bedoeld om de collega's met de relatief nieuwe statuten van onderwijsbegeleider, onderwijsdidacticus, taallector en taalinstructeur met elkaar in contact te brengenHoe worden de verschillende statuten ingevuld? 

Sessie 7: Safety First! 

Veiligheid is extreem belangrijk in een organisatie, ook in de onze. Deze sessie richt zich tot alle collega's die goede ideeën hebben om de veiligheid van onze werkomgeving te verbeteren. We denken onder meer aan diefstalpreventie, maar ook aan de fysieke veiligheid van onze werkomgeving, de veiligheid van apparatuur, EHBO, brand, andere calamiteiten,... Tijdens de sessie worden belangrijke inzichten, gebruiken en UGent-afspraken opgefrist, en worden ideeën verzameld en uitgewisseld om de veiligheid nog te verbeteren.

Trefwoorden: veiligheid, EHBO, diefstalpreventie, brandalarm, evacuatie, opleiding en vorming

Sessie 8: Omgaan met studenten

Onze faculteit is heterogeen en divers samengesteld. Dat biedt veel potentieel maar vormt ook een uitdaging. Op welke manier kom je in aanraking met diversiteit in je dagelijks werk? Hoe ervaar je dat? Hoe kan je je comfortabel voelen in je werk als je geconfronteerd wordt met verschillen bij studenten of collega’s?  Tijdens deze sessie staan we onder leiding van Katrien De Bruyn (beleidsmedewerker Diversiteit UGentstil bij de uitdagingen die diversiteit ons brengt. We wisselen ervaringen uit en zoeken samen naar good practices 

Trefwoorden: diversiteit, interculturaliteit, omgaan met collega's en studenten, nieuwe uitdagingen