Collegeplanken

Een collegeplank bundelt alle werken van een leeslijst voor een bepaald vak. De werken op de collegeplanken kan je niet of slechts verkort uitlenen. De collegeplanken staan bij de uitleenbalies van de beide bibliotheekvleugels.

Docenten die een collegeplank wensen, kunnen dit aanvragen via dit formulier .