Niet geslaagd? Tips om je zomer te organiseren.

1. Selectie vakken

Moet je meer dan 5 vakken opnieuw doen? Maak dan zeker een afspraak bij je studiebegeleider om samen te bekijken over hoeveel en over welke vakken je best examen kan afleggen.

2. Planning

 • Je definitief examenrooster voor de tweedekansexamenperiode zal ten laatste op 13 juli beschikbaar zijn via Oasis.UGent.be.
 • Als je beslist hebt aan hoeveel examens je wil deelnemen, maak dan een ruwe schatting van het aantal dagen dat je in totaal nodig zal hebben om die vakken opnieuw te studeren. Reken uit wanneer voor jou de blok start.
 • Neem eerst vakantie om je batterijen opnieuw op te laden. Dat is altijd nodig, ook als je veel vakken opnieuw wil doen.
 • Begin wel ruim op tijd met studeren, zodat de druk tijdens je blok niet te groot wordt en er ook nog wat ruimte overblijft voor ontspanning.
 • Maak op de eerste dag een gedetailleerde planning. Schrijf concreet op per dagdeel wat je wil doen: welk vak, welk hoofdstuk, hoeveel pagina’s? Dat varieert uiteraard van cursus tot cursus en binnen eenzelfde cursus ook van dag tot dag (er zijn moeilijke en gemakkelijke hoofdstukken en er zijn cursusonderdelen die je al goed kent). Je kan hiervoor de blokplanner gebruiken.
 • Plan realistisch! Je hebt nu al voldoende studie-ervaring om te kunnen inschatten hoeveel tijd je nodig zal hebben, maar calculeer wel in dat de vakken van het eerste semester misschien al ver weg zitten in je geheugen. Onderschat ook niet het opnieuw studeren van een vak! Dat kost meer tijd en inspanning dan het gewoon “even herhalen”.
 • Goed plannen werkt motiverend en voorkomt paniek.
 • Voorzie “bufferdagen”: lege dagen of lege halve dagen waarin je zaken kan inhalen als dat nodig is of waarin je recht hebt op extra ontspanning als je je aan je planning hebt kunnen houden.
 • Plan ook je ontspanning (“om 18u heb ik vandaag gedaan met studeren en ga ik …” werkt extra motiverend om tot 18u echt door te werken).
 • Voorzie tijd om te herhalen. Herhaal op het einde van elke blokdag wat je die dag gestudeerd hebt aan de hand van je schema’s. En reserveer minstens 1 dag voor het examen om de volledige studiestof te herhalen. Zonder herhaling zal je je het gestudeerde onvoldoende herinneren op het examen en is je kans op slagen klein.
 • Meer info op pagina 27 van de brochure “Denk Wijzer!

3. Studiemethode

Ben je niet zeker of je studiemethode wel de meest efficiënte en de meest economische is? Maak voor 16 juli een afspraak bij je studiebegeleider om dit te bespreken. Een half uurtje investeren in zo’n gesprek kan je heel veel tijdwinst en betere studieresultaten opleveren.
Ben je te laat voor een afspraak? Bekijk dan in jouw sessie Efficiënter Studeren de slides over studiemethode (voor Toegepaste Taalkunde; voor alle andere studenten).

4. Tijdens het studeren

 • Plan voldoende ontspanning en vaak genoeg. Veel korte pauzes nemen werkt beter dan 1 lange pauze: je recupereert beter, je studeert efficiënter, je onthoudt de studiestof beter.
 • Studeren is vermoeiend! Voldoende pauzes, ontspanning en slaap zijn broodnodig!
 • Vermijd afleiding. Zet je smartphone helemaal uit of leg die in een andere ruimte. Sluit ook je laptop of PC. Iets opzoeken doe je net voor of na een pauze. Schrijf desnoods tijdens het studeren op wat je verder online wil opzoeken. Heb je je PC écht nodig? Sluit dan alle meldingen en pop-ups van binnenkomende berichtjes.
 • Organiseer zelf je sociale druk of toezicht: studeer samen met een medestudent, deel je huisgenoten je studie-uren mee, bespreek 1 of 2 keer per dag op een vast moment je studievorderingen met iemand die ook aan het studeren is…

Meer vragen? Maak voor 16 juli een afspraak bij je studiebegeleider of stuur een mailtje met je overblijvende vragen.

We wensen je alvast heel veel goede moed en mooie studieresultaten!

Je studiebegeleiders,

An, Egon, Klaar en Nele
ugent.be/lw/studiebegeleidingba1