Bachelor in de toegepaste taalkunde

Voorstelling van de opleiding

Kiezen voor Toegepaste taalkunde doe je als je talent hebt voor talen en als je dat talent via praktijkgericht academisch onderwijs wil omzetten in vaardigheden die relevant zijn voor de meertalige arbeidsmarkt. Als je vloeiend en professioneel wil leren communiceren, vertalen of tolken in drie talen. Als je interesse hebt in de hedendaagse cultuur en maatschappij van de taalgebieden van jouw keuze. Als je wil kennismaken met de taaltechnologische snufjes en chatbots van de toekomst, met de nieuwste tolktechnieken of met de recentste ontwikkelingen in het (automatisch) vertalen. Toegepaste taalkunde doe je omdat je weet dat talen tellen.

 

 

Cursusmateriaal

 

 

Lesopnames uit Ba1

Studenten aan het woord

Onze studenten leggen graag aan je uit wat het betekent om te kiezen voor een opleiding Toegepaste taalkunde. Ontdek hun verhaal in de filmpjes hieronder.

 

Virtuele rondleiding

Astrid en Julie, studenten Toegepaste Taalkunde leiden jullie rond op Campus Mercator.

 

Internationale ervaring

Het opleidingsprogramma voorziet in het eerste semester van de derde bachelor standaard een buitenlandverblijf voor alle studenten. De student studeert dan vier of vijf maanden aan een van onze partneruniversiteiten en legt daar ook examens af. Het buitenlandverblijf zorgt er niet alleen voor dat de student zijn/haar talenkennis flink kan verbeteren, maar test tegelijk ook de flexibiliteit tot het aanpassingsvermogen in een interculturele context.

De bestemming hangt af van de gekozen talencombinatie, maar binnen elke talencombinatie zijn er tal van mogelijkheden. 

Lees meer

In de plaats van de bachelor in de toegepaste taalkunde te doorlopen volgens het standaardparcours van 3 jaar (180 studiepunten), krijgt een beperkt aantal studenten ook de mogelijkheid om een vierjarig parcours (240 studiepunten) te volgen met twee jaar buitenland. De joint bachelor Applied European Languages (AEL) laat toe om tijdens het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding aan een buitenlandse partneruniversiteit studeren. Studenten met de volgende talencombinaties komen daarvoor in aanmerking: Frans-Duits, Frans-Spaans en Duits-Spaans. Aan het eind van die ervaring krijgt de student behalve zijn/haar bachelordiploma ook bijkomende certificaten van de buitenlandse faculteiten waar hij/zij heeft gestudeerd. Meer info

Alumni aan het woord

Lees en bekijk enkele inspirerende getuigenissen van onze alumni.

Veelgestelde vragen

Normaal zijn de infodagen het moment om veel vragen te stellen. Daarom hebben we alvast de meestgestelde opgelijst. Met antwoord uiteraard.

Contact

Kom langs op de infodag op zaterdag 12 maart 2022 of op een van de andere infomomenten .

www.ugent.be/lw/vtc

www.facebook.com/ugent.vtc 

www.instagram.com/ugent.vtc