Studie over energie-renovaties

Geef jouw mening over de toekomst van energie-renovaties in Vlaanderen!

Sinds enkele jaren hechten beleidsmakers veel belang aan het renoveren van huizen om energie te besparen en zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Met deze studie wil de Universiteit Gent samen met bedrijven een beter inzicht krijgen in de opinies die burgers hebben over dergelijke energie-renovaties. Samen met burgers willen we op die manier de toekomst van renovatieprojecten in Vlaanderen helpen vormgeven!

Klik hier om deel te nemen aan onze studie over energie-renovaties

ditur