Dien je aanvraag voor ondersteuning door de Sociale Dienst vanaf nu digitaal in

(13-09-2022) Studenten die ondersteuning van de Sociale Dienst wensen, kunnen via OASIS op een eenvoudige manier een elektronisch dossier aanmaken.

De Sociale Dienst biedt studenten een breed gamma van ondersteuning aan: informatie over je rechten en plichten als student, voorschot op de studietoelage van de Vlaamse overheid, studiefinanciering voor studiekosten, renteloze lening voor de aankoop van een laptop, voorschot op een beurs voor buitenlandse stage of uitwisseling, uitlenen van een laptop,…

Studenten die ondersteuning wensen, kunnen via OASIS inloggen op het portaal van de Sociale Dienst en op een eenvoudige manier een elektronisch dossier aanmaken. De nieuwe werkwijze is niet alleen gebruiksvriendelijk maar ook transparant: de status van het dossier kan op elk moment online geraadpleegd worden.

Een persoonlijk gesprek met de medewerkers van de Sociale Dienst blijft uiteraard mogelijk. Bekijk de contactinformatie.