Eureast Platform verruimt de blik op Oost-Europa en Eurazië

(18-10-2022) Een bredere scope zorgt voor de wijziging die het Eureast Platform ook in zijn naam uit: de blik op Oost-Europa en Eurazië.

Ruslands oorlog tegen Oekraïne heeft de UGent ertoe aangezet om de landgeoriënteerde blik van het Rusland Platform open te trekken naar een meer inclusieve blik op de wijdere regio. Oost-Europa en Eurazië worden voortaan overschouwd door het Eureast Platform.

Het platform faciliteert en adviseert rond academische samenwerking met, en de studie van, landen in Oost-Europa en Eurazië, met name Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan en Wit-Rusland.

Deze verbreding past binnen een grotere denkoefening die lopende is aan de UGent om met alle regionale platformen de blik op de wereld te verruimen en te focussen op een bredere regio.

Doelstellingen

Sinds hun onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig hebben alle in aanmerking genomen landen verschillende wegen gevolgd, gekenmerkt door uiteenlopende vormen van politieke en economische ontwikkeling, enerzijds, en een grote culturele, maatschappelijke en geografische diversiteit, anderzijds. Oost-Europa en Eurazië hebben een aanzienlijke geopolitieke, geo-economische en culturele relevantie voor de Europese Unie, die de voorbije jaren met de twee grotere regio’s sterk verweven is geraakt.  

De ambitie van het Eureast Platform is het coördineren, faciliteren en stimuleren van de samenwerking met Oost-Europa en Eurazië op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening, en het vergroten van kennis over bovengenoemde regio's en landen. Het Eureast Platform streeft drie hoofddoelen na:

  • Onderzoekssamenwerkingen stimuleren en uitwisseling van studenten, onderzoekers en docenten bevorderen;
  • de studie van en onderzoek naar de regio bevorderen en als koepel dienen voor verschillende kenniscentra over Oost-Europa en Eurazië die de academische en maatschappelijke kennis over deze landen uitdragen;
  • academische expertise over Oost-Europa en Eurazië matchen en valoriseren met externe lokale en internationale partners.

Oproep voor Kenniscentra

Op dit moment huisvest het Eureast Platform één kenniscentrum, namelijk CERISE, gericht op Rusland. Het Eureast Platform lanceert een oproep voor maximaal drie extra kenniscentra die binnen het Eureast Platform zullen gehost worden.

Deze kenniscentra brengen UGent academici met relevante expertise samen onder de koepel van het Eureast Platform en hebben als doel kennis over de specifieke regio of een of meerdere reeks landen te bevorderen en bij academici en het breder publiek te promoten.

Meer informatie