Feedback geven: hoe pak je het aan als lesgever, en wat verwachten de studenten?

(22-05-2022) Aan de UGent is feedback geven inherent aan lesgeven. Feedback geven gaat evenwel veel verder dan de gebruikelijke inkijkmomenten bij examenperiodes en slaat zowel op taken als hoorcolleges. Kortom: het vormt een continue rode draad in het lesgeven.

Toegegeven, het is niet altijd gemakkelijk als lesgever om voldoende feedback in je lessen te integreren. Wanneer moet dat dan precies, en hoe? En wat met grote groepen studenten: moeten die allemaal individueel feedback krijgen? En wat zijn de verwachtingen en de rol van de studenten zelf rond feedback?

Alan Veys, onderwijsontwikkelaar binnen het Activo-team: “Effectieve feedback geven is niet vanzelfsprekend: de feedback die je als lesgever geeft moet studenten activeren, is concreet, tussentijds, oplossingsgericht, gelinkt aan de leerdoelen én benadrukt sterktes en zwaktes. Het is heel belangrijk dat je als lesgever effectieve feedback geeft: het doet studenten groeien. We schreven deze Onderwijstip om lesgevers op weg te helpen.”

En hoe (vaak) willen studenten feedback krijgen, en wat verwachten ze precies? Zijn de verwachtingen van studenten hierin realistisch? En welke rol speelt de student zelf in het feedbackproces? Het Activo-team ontwikkelde in samenspraak met een aantal studenten en studiebegeleiders van verschillende faculteiten de Feedbackwijzer die het proces van feedback uitlegt en tips geeft omtrent de actieve rol van studenten. Op die manier is het een handig en concreet handvat voor lesgevers om studenten te informeren en te activeren voor, tijdens en na elk feedbackmoment.

Een van de studenten die meegeholpen heeft bij de ontwikkeling van de Feedbackwijzer is Cathérine Smets (student Educatieve Master Gedragswetenschappen – afstudeerrichting Psychologie): “Studenten weten vaak niet wanneer ze feedback krijgen waardoor bij hen de perceptie leeft dat ze weinig feedback krijgen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Aan de UGent is feedback veel meer dan je examen inkijken op individuele basis na de examenperiode. Ook het verduidelijken van de verwachtingen en doelstellingen (zogenaamde ‘feed-up’) en duidelijk maken wat de stappen zijn om daar te geraken (zogenaamde ‘feed-forward’) maken er deel uit van. Ik maakte als student deel uit van de werkgroep die de Feedbackwijzer creëerde, en het was alleszins voor mij een eye-opener om de verschillende facetten in feedback zo concreet verduidelijkt te zien.”

Een handige tool die studenten én lesgevers helpt, die Feedbackwijzer? Cathérine Smets: “Inderdaad! Zowel studenten als lesgevers moeten feedback meer zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij kan ook de blik van de lesgever nog verruimd worden. Feedback geven zit soms in minimale inspanningen vervat; het hoeft niet altijd iets groots te zijn. Bijvoorbeeld een bespreking van veelgemaakte fouten in de les, of een zelftest op Ufora. Ook dat zijn vormen van feedback, die een groot verschil kunnen maken voor studenten.”

Heb je nog een tip voor lesgevers rond feedback? Cathérine Smets: “Lesgevers zouden bijv. de Feedbackwijzer standaard kunnen bezorgen aan hun studenten via Ufora op een moment dat hij/zij feedback geeft. Daarnaast denk ik dat het ook belangrijk is dat elke opleiding eens nadenkt over dit onderwerp. Elke opleiding zou bijvoorbeeld bij de start van het academiejaar 1 les kunnen voorzien waar de Feedbackwijzer grondig besproken wordt.”

Meer weten over feedback?

Wil je zelf (meer) aan de slag met feedback in je vak, opleiding of faculteit, neem dan contact met je facultaire antenne