Studentenchatlijn Epione wint duurzaamheidsaward

(27-04-2022) Duurzaamheidsaward de Groene Ruijter gaat dit jaar naar Epione, een chatlijn gericht op het mentaal welzijn bij studenten.

Met het nieuwe project, Epione, wil de Gentse Studentenraad een plek geven aan studenten om hun hart te luchten. De chatlijn wordt elke avond bemand door vrijwillige studenten. Hoewel Epione geen professionele hulp biedt, kunnen studenten via de chat wel al op weg worden gezet door een luisterend oor aan te bieden, raad te geven of eventueel door te verwijzen naar een van de universitaire hulpdiensten of externe hulp. De initiatiefnemers hebben de intentie om Epione nog verder te laten groeien en werken verder aan bekendmaking.

De award

In het kader van Making Tomorrow werken studenten een academiejaar lang rond duurzaamheidsprojecten. Op het einde van het academiejaar wordt een award ‘de Groene Ruijter’ uitgereikt voor het strafste project. Hiermee wil de universiteit de bevlogen strijd van Andreas de Ruijter voor een duurzamere wereld verderzetten.

Andere genomineerden

  • Drie kleinere parkeerzones op campus Coupure werden onthard en vergroend, dankzij een kleine groep studenten, die de faculteit overtuigde met hun enthousiasme, een plantplan opmaakte en een plantactie organiseerde, en deze lente de tuin opende met een tuinfeest.
  • De ecomarkt, met duurzame marktkramers, duurzaam eten en een tweedehandsmarkt Clothing Fair, werd na 2 jaar corona weer nieuw leven ingeblazen, dankzij een enthousiast team vrijwilligers van de UGent, Arteveldehogeschool en Hogeschool.
  • De Gentse Studentenraad, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Green Office en DOWA lanceerden een enquête onder studenten om een beter zicht te krijgen op de perceptie en tevredenheid van studenten over duurzaamheid binnen hun opleiding. Omdat het overgrote deel roept naar meer, ging de GSR de resultaten in heel wat raden en commissies gaan voorstellen.
  • StuJardin wil studenten aanzetten om te tuinieren in Gent en beheert een moestuin op campus Sterre en op campus Coupure. De werking bestaat intussen bijna 10 jaar en zoekt helpende handen.
  • WIJ.S is de roepnaam van het duurzaamheidsdecanaat van de 12de faculteit, waar over de faculteiten heel op duurzaamheidskwesties wordt gewerkt. Met de campagne ijvert een groep studenten voor een structurele verduurzaming van het onderwijsaanbod aan de UGent.
  • De Gentse Biologische Kring organiseerde een zwerfvuilactie in het Citadelpark. Gezien het succes kochten ze grijpers en handschoenen en willen ze hier een terugkerend event van maken.
  • Students for Ukraine is een groep vrijwilligers die goederen verzamelt voor vluchtelingen van Oekraïne. Ondertussen vertrokken al 3 grote vrachtwagens vol hulpgoederen richting Polen.
  • Met de summerschool Klimaat kunnen studenten op een interdisciplinaire manier kennis maken met het brede veld waar klimaatverandering een invloed op uitoefent. Dit gebeurde door lezingen, workshops, een excursie en een speeddatesessie met diverse experts. De summerschool werd net als de eerste editie door een student georganiseerd.
  • Daarnaast werd door studenten voor het eerst ook een summerschool Dierenwelzijn georganiseerd. Zij ervaarden dat het onderwerp dierenwelzijn nog vaak als een taboe wordt gezien, en vonden het moeilijk om hierover te praten in de opleiding Diergeneeskunde zonder direct in een polariserende discussie te vervallen. Via workshops, excursies en lezingen leerden de 50 deelnemende studenten 5 dagen lang over de uitdagingen rond dierenwelzijn. De informatie, visies en opinies van verschillende spelers (landbouwers, dierenrechten organisaties, etc.) kwamen aanbod zodat de studenten met een brede kijk op dierenwelzijn verder zouden gaan. Uit de summerschool is nu een organisatie ‘dierzaam’ ontstaan die dierenwelzijn meer onder de aandacht van studenten wil brengen.
  • Verschillende studenten reisden met de trein naar Barcelona, naar het Zuiden van Frankrijk, naar Polen, naar Estland, naar Zweden en delen via de Facebook van de Green Office hun verhaal om zo ook andere studenten te inspireren en die veel te goedkope en vervuilende vliegtuigreizen links te laten liggen. Eén student koos zelfs voor de fiets om van het noorden van Duitsland naar Gent op Erasmus te komen!