UGent wil nieuwe studentenhome bouwen op vernieuwde Campus Heymans

(15-06-2022) De UGent heeft plannen om haar campus aan de Corneel Heymanslaan de komende jaren meer samenhangend, groen en aantrekkelijk te maken. De universiteit investeert zo’n 30 miljoen euro in de campus in het zuiden van Gent.

Voor de start van de eerste fase van de werken, de bouw van een nieuwe studentenhome, diende de UGent recent een omgevingsvergunningsaanvraag in. De bouw van de studentenhome vraagt een herschikking en herinrichting van de groenzones op de campus van de UGent.

Campus van de toekomst

Campus Heymans, gelegen tussen de Ottergemsesteenweg en de Corneel Heymanslaan, huisvest vandaag Home Boudewijn en de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. De meeste gebouwen op de campus dateren uit de jaren ’60. De oudste gebouwen zijn zowel op het vlak van inplanting, functies als uitzicht aan modernisering toe.
In een eerste fase plant de UGent een nieuwe studentenhome aan de noordelijke rand van de campus. Tegen 2026 zal de campus er helemaal anders uitzien. Ook kleinere vrijstaande gebouwtjes worden afgebroken en verhard terrein wordt onthard. Vanaf 2028 neemt de universiteit ook de zone van de faculteit, bestemd voor onderwijs en onderzoek, onder de loep. De UGent zorgt daarbij ook voor eenheid met het geplande nieuwe ziekenhuisgebouw en de groene campus van het UZ Gent, aan de andere kant van de Corneel Heymanslaan.

Betaalbare studentenkamers

Met de bouw van de nieuwe studentenhome wil de UGent een rol opnemen in de prangende en actuele problematiek van studentenhuisvesting.

Voor minder gegoede studenten kan een betaalbare kamer het verschil maken tussen kunnen studeren of niet. Maar er zijn er vandaag eenvoudigweg te weinig. We willen met een nieuwe home dus niet meer studenten aantrekken; we willen hen wel beter en betaalbaar huisvesten op een manier die ook de reguliere huizenmarkt spaart. We zien namelijk dat studenten zich nog steeds tot niet-gereglementeerde studentenhuisvesting wenden en daarmee gezinswoningen innemen. De UGent kiest er daarom voor om kwaliteitsvolle maar betaalbare studentenhuisvesting te integreren in haar renovatieprojecten en in de heraanleg van haar campussen. We willen duurzame campussen waar je kan leren, leven, werken en studeren.
Rector Rik Van de Walle.

Een nieuw homeconcept in een klimaatneutraal gebouw

De nieuwe home zal 300 rolstoeltoegankelijke kamers tellen en zal dankzij onder meer circulair watergebruik en zonne-energie klimaatneutraal zijn. De home wordt volledig rond een binnentuin van 1.280 m² gebouwd met een akoestische, stille buitenschil. Het gebouw zal er dus helemaal anders uitzien dan een klassieke home. Alle gemeenschappelijke en publieke functies en de balkons bevinden zich bijvoorbeeld rond de binnentuin, aan de binnenkant van het gebouw. De ritmische, wat mysterieuze gevel zal tot slot bijdragen aan een interessant straatbeeld.

Groene zones

De bouw van de studentenhome vraagt een herschikking en herinrichting van de groenzones op de campus van de UGent. Op het westelijke deel van de site zal het grootste deel van de bomen verdwijnen. Het gaat om zo’n 2700 m², een oppervlakte van minder dan de helft van een voetbalveld. Toch zal de campus van de UGent na de renovatiewerken voor een derde, zo’n 14.500 m² uit groen bestaan. Aan de noordelijke rand komt er op UGent-terrein een groene buffer van 3000 m² bij die de overgang van de campus naar de naburige woonwijk verzacht. Een deel van de bomen aan de westkant blijft bovendien bewaard en zal deel uitmaken van de binnentuin van de home. Het terrein rond de nieuwe studentenhome en de zone tussen de nieuwe home en de bestaande Home Boudewijn wordt aangelegd met veel aandacht voor groen. De ecologisch waardevolle groenzone aan het rondpunt aan de zuidelijke kant van de site blijft volledig behouden en de UGent stelt ook het Vossenpark ter beschikking van de buurt. Deze twee groenzones zullen door de UGent ook in de toekomst niet ontwikkeld worden.

De bomen aan de westkant staan nu erg geïsoleerd. Eerder dan elke boom te willen sparen, hebben we gekeken hoe we naar een goed aangelegde, goed georiënteerde, goed geïntegreerde en duurzaam groene campus kunnen gaan. We gaan voor een verhaal op de lange termijn en durven daarbij ook moeilijke keuzes maken. Dus ja, er zullen bomen verdwijnen. Maar de toekomstige Campus Heymans zal wel voor 30%, zo’n 14.500 m², uit groen bestaan. Een deel ervan – het Vossenpark – wordt ook gedeeld met de buurt.
Rector Rik Van de Walle.

Meer info

www.ugent.be/nieuwestudentenhome

Persdienst UGent
M 0472 96 82 81