Word wijzer van feedback met de Feedbackwijzer

(02-06-2022) Feedback is een belangrijke schakel in goed onderwijs. Met de Feedbackwijzer leer je hoe je feedback op een optimale manier kan gebruiken om te groeien in je studies.

Feedback gaat veel verder dan de gebruikelijke inkijkmomenten bij examenperiodes en slaat ook op taken en hoorcolleges. Naast lesgevers, kan je ook feedback krijgen van je medestudenten of via online tools. Dankzij die input verkleint de kloof van waar je op een bepaald moment staat in een leerproces en waar je naartoe moet. Je leert beter te reflecteren en krijgt inzicht in knelpunten en groeimogelijkheden.

Om beter te worden in feedback vragen, krijgen en verwerken hebben studiebegeleiders van de UGent samen met enkele studenten de Feedbackwijzer opgesteld.

Cathérine Smets (Educatieve Master Gedragswetenschappen – afstudeerrichting Psychologie) was een van de studenten die meewerkte: “Ik maakte als student deel uit van de werkgroep die de Feedbackwijzer creëerde, en het was alleszins voor mij een eye-opener om de verschillende facetten in feedback zo concreet verduidelijkt te zien. Je kan als student je feedbackmomenten zinvoller invullen door voorbereid te zijn, actief te luisteren, acties te formuleren,… De Feedbackwijzer zal je zeker helpen om je blik op feedback te verruimen. We zien feedback ook als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen student en lesgevers en reiken met deze tool studenten handvaten aan om zelf actief aan de slag te gaan voor, tijdens en na een feedback moment. ”

Feedback vormt een continue rode draad in je leertraject. Het geeft je input over vorderingen in een bepaalde taak, in een specifiek proces of in je (leer)gedrag.

Cathérine Smets: “Studenten weten vaak niet wanneer ze feedback krijgen waardoor bij hen de perceptie leeft dat ze weinig feedback krijgen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Aan de UGent is feedback veel meer dan je examen inkijken op individuele basis na de examenperiode. Feedback geven zit soms in minimale inspanningen vervat; het hoeft niet altijd iets groots te zijn. Bijvoorbeeld een bespreking van veelgemaakte fouten in de les, of een zelftest op Ufora. Ook dat zijn vormen van feedback, die een groot verschil kunnen maken voor studenten.”

Meer weten?

Ga aan de slag met de Feedbackwijzer

Wel in je vel aan de UGent