Cofinanciering voor Chinese PhD studenten met een CSC preference beurs 2023

De UGent ondertekende een samenwerkingsakkoord met de China Scholarship Council (CSC) met als doel de UGent te promoten als gastinstelling voor Chinese doctorandi. Dit akkoord loopt voor een periode van 5 jaar van 1 augustus 2018 – 31 juli 2023. In het kader van dit samenwerkingsakkoord zal de UGent alle toegelaten CSC doctoraatsstudenten (CSC personal beurs of preference beurs) vrijstellen van inschrijvingsgelden en andere studiekosten (bench fees) en jaarlijks een extra werkingstoelage aanbieden aan 10 CSC preference beursstudenten.

*English version*

Preferentie programma voor Chinese CSC kandidaten

 • De UGent preselecteert jaarlijks, vóór de deadline van CSC, 15 toekomstige CSC aanvragers die de UGent kiezen als gastinstelling. Deze 15 studenten zullen worden uitgenodigd om een CSC preference beurs in China aan te vragen.
 • CSC zal uit deze groep studenten (ongeveer) 10 studenten selecteren voor een CSC preference beurs. Deze studenten zullen (via hun promotor) bovenop hun CSC beurs kunnen beschikken over een extra werkingstoelage gefinancierd vanuit het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

Wie kan dit type CSC beurs aanvragen

Deze oproep is zeer competitief. Om ontvankelijk te zijn moeten kandidaten:

 • Een gewogen bachelor studieresultaat omgezet in een score/100 (met een minimum van 85/100) 
Studenten worden gerangschikt op basis van hun bachelorresultaat. Zij moeten een transcript of records (of ander officieel document) bijvoegen dat hun gewogen bachelor studieresultaat (score/100 of GPA ) aantoont. Studenten die een GPA vermelden, moeten steeds de maximaal te behalen score vermelden (bv. .../3, .../4, .../5) en moeten een officieel attest bijvoegen van het gebruikte grading/creditsysteem + omzettingsschaal naar een 100-procentschaal. Indien nodig wordt de studenten aangeraden contact op te nemen met de studentenadministratie van hun respectievelijke universiteiten om hun studieresultaten te attesteren. Zonder deze informatie komt de aanvraag niet in aanmerking.
 • een master diploma hebben of zich in het laatste jaar van hun master opleiding bevinden/ingeschreven zijn als doctoraatsstudent .
 • plannen om een CSC doctoraatsbeurs aan te vragen in 2023

(!) Studenten die reeds beschikken over een CSC beurs kunnen geen aanvraag voor deze oproep indienen.

(!) Studenten moeten een doctoraatsdiploma aan de UGent beogen. Studenten die enkel een diploma wensen te behalen aan een Chinese universiteit zijn niet ontvankelijk

UGent Preselectie

 • De Universiteit Gent rangschikt de kandidaten op basis van van hun bachelorresultaat.
 • vervolgens worden kandidaten verder gerangschikt op basis van de instellingen waar zij studeerden (bachelor en/of master/PhD)
 • Hierbij wordt voorrang  gegeven aan kandidaten die studeerden  aan een Chinese universiteiten/instellingen die vermeld staat op de lijst van Double First Class University Project.
 • Hierbij wordt bijkomend voorrang gegeven aan kandidaten van partneruniversiteiten van de Universiteit Gent die op deze lijst staan vermeld
 • Opgelet! De Universiteit Gent zal maximaal 2 kandidaten van dezelfde universiteit preselecteren.
 • UGENT partners - lijst Double First Class Project 

Hoe aanvragen?

 • kandidaten moeten hun aanvragen indienen via het aanvraagformulier.
 • promotoren dienen afzonderlijk een  vragenlijst m.b.t de ethische en bioveiligheidsaspecten van het voorgestelde onderzoek (beschikbaar op deze webpagina) in te dienen

UGent CSC preferentie beurs aanvragen & toelating tot het doctoraat

 • Aanvragers van een UGent CSC preferentie beurs worden niet automatisch toegelaten tot het doctoraat.  Promotoren dienen de toelatingsprocedure tot het doctoraat voor hun kandidaat op te starten vóór de BOF deadline. De toelatingsprocedure hoeft niet te zijn afgerond op het moment van de deadline voor de voorselectie, maar moet zijn afgerond op het moment van de CSC-aanvraag in China.

Personal of preference CSC beurs?

 • Alle ontvankelijke CSC kandidaten die over de steun van een UGent promotor beschikken en zijn toegelaten tot het doctoraat kunnen in principe een CSC personal beurs in China aanvragen.
 • Enkel studenten die werden gepreselecteerd door de UGent (via het BOF CSC preferentie programme) kunnen een CSC preference beurs aanvragen. Ook zij dienen te beschikken over de steun van een UGent promotor en een toelating tot het doctoraat. 
 • Kandidaten moeten bij CSC kiezen voor welk type CSC beurs ze zullen appliceren (personal of preference). Studenten die door de UGent werden voorgedragen in het kader van het CSC-preferentieprogramma maar die uiteindelijk geen CSC-preferentiebeurs krijgen, kunnen in hetzelfde jaar geen aanvraag meer indienen voor een andere CSC-beurs (bv. personeel).

Deadline

 • preselectie UGent: 17 januari 2023.
 • CSC selectie: voorjaar 2023 zie de CSC website

Startdatum

 • De cofinanciering start vanaf 1 oktober 2023 en bedraagt het aantal maanden CSC beurs x € 310

Contact

Voor vragen m.b.t. het UGent CSC preferentie programma:

Voor algemene vragen en begeleiding m.b..t het CSC programma:

Voor vragen m.b.t toelating tot het doctoraat (admission):

Oproep en aanvraagformulieren

Eindverslag

Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan BOFapplication@UGent.be.