Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Elke faculteit beschikt over een specifiek facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds dat door de facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheerd wordt om mobiliteit in het kader van onderzoek mogelijk te maken.

De faculteiten hebben elk een facultair reglement uitgewerkt waarin de financieringsmogelijkheden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds nauwkeurig staan omschreven.

Naast de facultaire reglementen bestaat er ook een overkoepelend Reglement met betrekking tot het beheer van de gelden van het facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
 • Contact Secretariaat Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: cwo-mobfonds.ge@ugent.be/ Bart Bontinck                                                                                               
 • Voorzitter en ondervoorzitter Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds: Prof. Wim Derave en Prof. Robrecht Raedt            
 • Voorzitter CWOElfride De Baere en Hans Van Vlierberghe

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Faculteit Diergeneeskunde

  Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

  • Voorzitter CWO: Robert Hartsuiker

  Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

  Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

  • Voorzitter CWO:  Dieter Deforce

  Faculteit Politieke en Sociale en Wetenschappen