Overzicht Odysseus-laureaten

Promotor Titel Looptijd Toegekend budget (5 jaar)
Groep I
J. Friml Cellulaire en moleculaire mechanismen achter het adaptieve gedrag van planten 2007-2011 €6.056.473
B. Lambrecht Translationeel onderzoek naar de rol van de dendristische cel in het immuunsysteem (ontstaan van immuun-geremedieerde ziektes en hun therapeutische toepassingen in de behandeling van kanker) 2007-2011 €7.500.000
M. Brysbaert Oprichting en uitbouw van Centrum voor Leesonderzoek in Vlaanderen 2007-2011 € 2.867.120
L. Haegeman De structurele gelaagdheid van de zin en het cartografisch model. Een onderzoek in vergelijkende syntaxis 2007-2011 €2.418.000
L. Kestens Ontwerp van 3D microstructuren in metalen: overbrugging van tien functionele lengteschalen 2007-2011 €2.812.912
M. Grünewald Fysica van zware deeltjes met het cms-experiment aan de Large Hadron Collider versneller 2007-2011 €2.636.000
F. Verstraete Entanglement and simulation of quantum many-body systems 2011-2016 € 3.821.000
G. Melino De p53 familie in kanker en inflammatie

2011-2016

Project did not start
J. Huisman Sturing in het hoger onderwijs: Multi-niveau en multi-actor coördinatie en competitie in een complex veld 2013-2018 €2.998.889
M. Saeys Ab initio ontwerp van selectieve chemische processen 2014-2019 €2.479.000
D. Barnes-Holmes Op weg naar een verklaring van psychopathologie bij mensen in termen van Relational Frame Theory binnen een functioneel-cognitief kader 2015-2020 €2.098.271
K. Ravichandran Clearance of dying cells and their relevance to health and disease 2016-2020 €7.500.000
T. De Bie Exploring Data: Theoretical Foundations and Applications to Web, Multimedia, and Omics Data 2016-2020 €2.100.000
A.M. Mouazen Towards Setting up a Centre of Site-specific Technology for Soil and Crop Management (SiTeMan) 2016-2020 €3.500.000
M. Ruzhansky Analysis and Partial Differential Equations (APDE) 2018-2022 €2.710.616
B. Dermaut

Precision genomics in neurodegenerative brain disease: from patients to small model organisms and
single cells

2018-2022 €2.000.000
F. Mohammadi

Combinatorische structuren benutten voor algebraïsche en geometrische decomposities

2021-2025 €2.571.990
P. Ntziachristos

Karakterisatie en therapeutische exploitatie van afwijkende splicing activiteit in acute leukemie

2021-2025 €3.298.990
B. Linclau

Fluorinaties met implicaties: optimalisatie van de eigenschappen van biologisch en medicinaal interessante moleculen door gerichte introductie van fluor

2021-2025 €3.153.674
Groep II
T. Taghon Karakterisatie van moleculaire pathways die humane T-celontwikkeling sturen 2007-2011 €651.000
G. Van Loo Studie naar de (patho)fysiologische rol van de NF-kB inhibitoren A20 en ABIN door genetische modificaties in de muis 2007-2011 €651.000
A. Wullaert Celtype-specifieke functionele analyse van inflammasoom signalisatie bij ontstekingsziekten in de darm 2013-2018 €999.264
P. Van Vlierberghe De rol van het ETV6 gen in het ontstaan van een agressieve vorm van kinderleukemie 2013-2018 €996.000
W. H. Alexander Beloningsleren als een kader voor cognitieve controle 2013-2018 €598.600
M. Guilliams Rol van specifieke macrofaag en dendritische celpopulaties in long en lever immuun responsen 2013-2018 €989.000
A. Crabbe De rol van gastheer-microbioom interacties in de efficiëntie van antimicrobiële middelen. 2013-2018 €684.000
B. De Rybel De moleculaire en cellulaire basis van vaatweefselvorming 2015-2020 €999.400
F. Impens Proteomics-based characterization of the protein interplay between pathogenic bacteria and their host 2016-2020 €800.000
J. Maelfait Study of Z-RNA in antiviral programmed cell death and immune dysregulation 2018-2022 €891.607
C. Cornelis Fuzzy sets and rough sets for machine learning, sentiment analysis and web intelligence 2018-2022 €796.972
O. Colins Psychopathic Personality Among Youth With Conduct Problems: The Road Forward 2018-2022 €660.895
L. Bogaerts “Statistische” lezers: een benadering op basis van individuele verschillen 2021-2025 €729.125
D. De Simone Hoogland samenlevingen en bosgemeenschappen in India: van de late oudheid tot de vroegmoderne tijd 2021-2025 €921.600
F. Pakhomov Recursie, reflectie, en tweede orde rekenkunde 2021-2025 €881.000
G. Spyropoulos Zachte geïntegreerde op ionen gebaseerde circuits voor diagnostiek en neurologische interventies met gesloten lus 2021-2025 €1.000.000