Duaal leren traject

Voor wie?

 • Je hebt een master- of licentiaatsdiploma
 • Je wenst de verkorte educatieve master te volgen
 • Je wil zoveel mogelijk ervaring op de werkplek (school) opdoen
 • Je volgt het modeltraject en neemt nog alle vakken op (uitzondering: vakken uit het pakket onderwijs)
 • Je neemt maximaal twee vakdidactieken op die leiden tot vereiste bekwaamheid
 • Werkzoekende? Het Duaal leren-traject is combineerbaar met het VDAB-traject, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van het VDAB-traject voldaan is. 

Wat?

 • Duaal leren is een vorm van werkplekleren.
 • Je geniet een aangepast leertraject, waarbij je de leraarcompetenties verwerft dankzij een combinatie van leren binnen de opleiding en leren op de werkplek.
 • Je wordt gekoppeld aan een school waar je langere tijd meedraait in de vakgroepwerking. 
 • Je doorloopt verschillende stagefasen en wordt hierin gradueel begeleid: observeren -> teamteaching -> reguliere stage in aanwezigheid van een vakmentor -> zelfstandig voor de klas staan.
 • Het grootste deel van de vakken uit de theoretische vorming werk je af via een opdrachtenportfolio. Begeleidingssessies vervangen de lessen en examens; in opdrachten koppel je de theorie aan de eigen onderwijspraktijk.

Hoe?

 • Raadpleeg het studieprogramma van de afstudeerrichting van de verkorte educatieve master aansluitend bij je behaalde master- of licentiaatsdiploma in de studiekiezer en bekijk welke vakdidactieken je kan opnemen. 
 • Stuur een mailtje naar jasja.valckx@ugent.be om na te gaan of een Duaal leren-traject aangeboden wordt voor de vakdidactiek(en) waarin je interesse hebt. 
 • Schrijf je in aan de UGent. Doorloop de normale inschrijfprocedure; er bestaat geen specifieke Duaal leren inschrijfmodule.
 • Bevestig je deelname aan het Duaal leren-traject aan Jasja Valckx. Er wordt een intakegesprek ingepland. 

De inschrijvingstermijn voor het Duaal leren-traject loopt uiterlijk tot en met 7 oktober 2022. Afwijkingen van deze regels kunnen bij Jasja Valckx worden aangevraagd en worden behandeld in overleg met de opleidingsvoorzitter, de secretaris van de opleidingscommissie en het betrokken vakdidactisch team.

Kom naar het opstartmoment op vrijdag 30 september 2022 om 11u in AUD 4 te campus Dunant, Gent 

Contact

Projectmedewerker Jasja Valckx: jasja.valckx@ugent.be

 

Logo ESF

Gerelateerde inhoud