Keuzeruimte

Je dient minstens 6 studiepunten in de keuzeruimte van de component leraar op te nemen. Je kan kiezen voor een vak uit de lijst van keuzevakken en/of een bijkomende vakdidactiek en/of een bijkomende stage en/of een onderwijsgerelateerd keuzevak

Lijst van keuzevakken

Indien je voor Theorie en praktijk van Content and Language Integrated Learning kiest, dien je ook de Taalvaardigheid voor Content and Language Integrated Learning aansluitend bij je talenkennis op te nemen. 

Indien je voor Vakdidactiek PAV-maatschappelijke vorming, met inbegrip van stage kiest, verwerf je een extra vereiste bekwaamheid

Keuzevakken kunnen afwijken afhankelijk van de afstudeerrichting. Bekijk je studieprogramma in de studiekiezer

Een bijkomende vakdidactiek 

Je kan ervoor opteren een bijkomende vakdidactiek op te nemen met het oog op het verwerven van een extra vereiste bekwaamheid.

Raadpleeg de studiekiezer of je rechtstreeks toegang hebt tot een bijkomende vakdidactiek.

Heb je geen rechtstreekse toegang? 

Doorloop onderstaande procedure. 

Toelatingsvoorwaarde:
minstens 30 studiepunten academische voorkennis (voor talen 60 studiepunten) die alle deeldomeinen van het vakgebied dekt

Geen rechtstreekse toegang op basis van je vooropleiding?
Dien een toelatingsaanvraag in waarbij je je academische voorkennis in het vakgebied aantoont.
Mail hiervoor het ingevulde formulier en bijhorende puntenlijsten en/of creditbewijzen naar educatievemaster@ugent.be.

Uitkomst toelatingsaanvraag:
Positief advies:

  • Je mag de vakdidactiek (en bijhorende stage) volgen.

Negatief advies (optie 1):

  • Je volgt een voorbereidingsprogramma om jouw academische voorkennis bij te schaven.
  • Vervolgens krijg je toegang tot de vakdidactiek (en bijhorende stage).

Negatief advies (optie 2):

  • Je vooropleiding heeft te weinig raakvlakken met de vakinhouden gekoppeld aan de gevraagde vakdidactiek.
  • Je moet eerst een bacheloropleiding binnen het domein van deze vakdidactiek volgen.
  • Vervolgens krijg je toegang tot de  vakdidactiek (en bijhorende stage).

Een bijkomende stage

Voel je je nog onzeker voor de klas of wil je extra ervaring opdoen in het werkveld? Dan kan je ervoor opteren een korte (3 SP) of een lange (6 SP) uitbreidingsstage op te nemen. Bespreek deze bijkomende stage met de verantwoordelijk lesgever. Dit kan eventueel een buitenlandse stage zijn. In dat geval neem je zelf initiatief om een stageplaats/organisatie te vinden die een stage in een ruime pedagogisch-didactische context toelaat.

Een onderwijsgerelateerde keuzevak

Je hebt ook de mogelijkheid om een aan het onderwijs gerelateerd keuzevak van minstens 6 studiepunten uit een opleiding van de universiteiten van de Vlaamse gemeenschap op te nemen in jouw curriculum. Hiervoor heb je toestemming nodig van de curriculumcommissie via .

Gerelateerde inhoud