Bestanden Universiteitsbibliotheek

Reglement Universiteitsbibliotheek

Het reglement van de Universiteitsbibliotheek beschrijft de regels voor het ontlenen van werken uit bibliotheken van de Universiteit Gent en voor de diensten die de bibliotheken aanbieden.

Lees verder...

Aanvraag voor bruikleen van collectiestukken in tentoonstellingsverband

Lees verder...

Schenkingsbeleid Universiteitsbibliotheek

Een schenkingsbeleid garandeert een uniforme en consequente behandeling van (potentiële) schenkingen.

Lees verder...

Persbericht start project Google Books - UGent

Persbericht van 23 mei 2007 over het project Google Books binnen de Universiteit Gent

Lees verder...

Persmap start project Google Books - UGent

Persmap voor de start van het Google Books project van Universiteit Gent - 23 mei 2007

Lees verder...

Persmap project Google Books - UGent 2009

Persmap van 28 augustus 2009 over het project Google Books aan de Universiteit gent

Lees verder...

Persbericht project Google Books - UGent in Europeana

Persbericht van 27 september 2010 over de opname van de door Google gedigitaliseerde boeken van de Universiteit Gent in Europeana

Lees verder...

Google Books auteursrechtenschikking

Lees verder...

Reglement Universiteitsbibliotheek

Lees verder...

Export your publications to FWO

Workflow describing how to export your publications list in Biblio to the FWO form

Lees verder...

Grondplan Blandijn: PC-lokaal A

Waar vind je het PC-lokaal in de Blandijn?

Lees verder...