Verenigingen die met de letter B beginnen

 

 

verenigingafkorting
Bacchus
Bakelant-Houthulst
Balletgroep
Belgisch Comité voor internationale studentenhulp
Belgisch Demokratisch Studentenverbond BDS
Belgisch Liberaal Studentenverbond (zie Fédération Nationale des Etudiants Libéraux) BLSV
Belgisch-Amerikaanse Studentenvereniging
Belgische Christen Studenten Vereniging BCSV
Belgische Federatie van de Studenten Ingenieurs BFSI
Belgische Federatie Vrouwelijk Universitair Gediplomeerden (afd. Gent)
Belgische Hoogstudentenkring
Belgische Unie ter verdediging van de Vrede (afd. studenten RUG) BUVV
Belgische Universitaire Sportfederatie BUSF
Belgische Vereeniging voor den Volkenbond (afdeling Gent)
Belgische Vereniging voor de Verenigde Naties - Studentenafdeling Gent
Benelux-Studentenraad
Bevrijderspersagentschap BPA Kollektief BPA
Beweging voor de Verenigde Staten van Europa BVSE
Biafracomité
Bijzonder Konvent BK
Bijzonder Overleg "De Brug" BOB
Bla Bla (= bureau voor ludieke animatie in het kwadraat)
Blokbuster-RUG
Bokkenrijders
Bolivian Cultural Centre of Gent BCCG
Bond der Conducteurs der Universiteit te Gent
Bond der Historici
Bond der oud-leden van 't Zal Wel Gaan BOL
Bond van Gentse Germanisten
Bond van Gentse Slavisten
Boomse Baksteen BB
Brabo
Breughelland
Brugeoise ("La -")
Brugsche Kring
Brugse Universitaire Kring BUK
Brusselse in Gent studerende studenten BIGSS
BSD
BTI
Bureau voor ludieke animatie
Buro voor dekolonisatie van het dagelijks leven
Buurthuis Kontakt Arbeiders-Studenten