Hoe zoek ik een afgestudeerde?

Voor het zoeken van afgestudeerden, kan je zowel in gedrukte als geschreven bronnen terecht. Neem eerst de gedrukte bronnen ter hand. Indien de gedrukte bronnen u niet de resultaten bezorgen die u wenst, kan u terecht in de geschreven bronnen.

OPGELET: Gedrukte bronnen zijn vrij raadpleegbaar, primaire bronnen niet. Je moet voor inzage over de toestemming van de afgestudeerde te beschikken of je opzoekingen goed kunnen verantwoorden.
Voor meer informatie over privacywetgeving, bezoek onze pagina Wetgeving.

Gedrukte bronnen

1. Afgestudeerden

 • 1818/1819-1827/1828: Annales Academiae Gandavensis Gandavensis (Series dissertationum inauguralium)

 • 1858/1859-1922/1923: Rapport sur la situation de l’université de Gand pendant l’année…

 • 1923/1924-1979/1980: Plechtige opening der leergangen. Verslag over de(n) toestand der Universiteit gedurende het academisch jaar …

 • 1980/1981-1991/1992: Lijst der geslaagden. Proefschriften

 • 1992-1993-2003/2004: Lijst der geslaagden

Opmerkingen:

 • 1858/1859-1927/1928: enkel de studenten geslaagd met onderscheiding, grote of grootste onderscheiding worden vermeld. Vanaf 1928/1929 worden alle geslaagden opgenomen.

 • Bij de ingenieursstudenten wordt het totale puntenaantal vermeld (vereist minimum voor publicatie is 700 = onderscheiding)

2. Titels van proefschriften

Afgestudeerden legden voor het behalen van hun diploma een proefschrift af.

 • 1818/1819-1827/1828: Annales Academiae Gandavensis (Series dissertationum inauguralium)

 • 1954/1955-1979/1980: Verslag over de toestand van de universiteit

 • 1980/1981-1991/1992: Lijst der geslaagden. Proefschriften

 • 1992/1993- geen gedrukte bronnen meer voorhanden, raadpleeg Aleph.

Geschreven bronnen

Indien de gedrukte bronnen u niet de resultaten bezorgen die u wenst, kan u terecht in de geschreven bronnen. Het Universiteitsarchief bewaart meerdere reeksen die in aanmerking komen voor uw onderzoek.

1. Registers met examenuitslagen

1817-1835

 • 4A4_16: Registers van de examenuitslagen per faculteit

 • 4A4_12: register met examenuitslagen, 1835-1850

 • 4A4_13: Registers van de examenuitslagen, per studierichting

Zie ook Ossieur, E. Studenten en hun examens in de faculteit Geneeskunde RUG (1829-1835). Gent, 1978, 42 p. (Uit het verleden van de RUG nr.8)

2. Notulen van de examencommissie

 • 4A4/_16: Notulen van de examencommissie per faculteit

3. Briefwisseling van het ministerie van Binnenlandse zaken aan de beheerder-inspecteur met betrekking tot de uitslagen van de Gentse studenten

 • 4A2_4 nr 303 examenuitslagen

Contact

Contacteer ons met uw specifieke vragen.