Verantwoordelijken UBK-diversiteit

Opdrachthouder diversiteit

Dhr. Khalid Benhaddou

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Bart Deygers
Prof. Wendelien Vantieghem

Faculteit Recht en Criminologie

Prof. Jinske Verhellen
Mevr. Charlotte De Kock

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Prof. Ilse Derluyn
Prof. Alain Van Hiel

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Prof. Miet De Letter
Prof. Stéphanie De Maesschalck

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Prof. Lies Lahousse

Enkele UBK-diversiteitsacties

Diversiteitsgevoelig onderwijs

Als universiteit geloven we in de positieve kracht van diversiteit en inclusie. In het najaar van 2020 besloten de vijf faculteiten de krachten te bundelen en een gezamenlijk interfacultair initiatief rond diversiteitsgevoelig onderwijs op te maken. Onder coördinatie van de opdrachthouder diversiteit en in samenwerking met DOWA werd een pilootproject uitgewerkt. De ambitie is om een meer diversiteitsgevoelig onderwijs te realiseren waarbij de diversiteitssensitieve houding van lesgevers wordt versterkt en lesgevers in staat zijn om hun eigen leer- en bronnenmateriaal te screenen en aan te passen.

Het doel is:
- een tool (een scan, screening of reflectie-instrument) ontwikkelen die docenten en UGent-medewerkers moet helpen om beter om te gaan met de diversiteit in al haar facetten;
- een coachingstraject opzetten die hen helpt om met de tool om te gaan en waar onderlinge uitwisseling mogelijk is.

De scan en het coachingstraject moeten lesgevers helpen reflecteren op het eigen lesmateriaal, curriculum, de werkvormen, de interactie met studenten, ... We willen hen aanmoedigen in de stappen die ze hierin al zetten én hen vragen kritisch te zijn tegenover eurocentrisme, onbewuste bias, stereotypen en goedbedoelde-maar-ongepaste interacties met studenten. Elke student moet zich in het onderwijs kunnen herkennen, en zich gerespecteerd en gezien voelen. Dit komt ten goede aan zowel studenten ongeacht hun achtergrond die zich op die manier beter erkend voelen, als aan de hele studentenpopulatie die zich hierdoor meer diversiteitssensitief zal kunnen opstellen in het latere werkveld en de samenleving.

Samenstelling stuurgroep Diversiteitsgevoelig onderwijs

Opdrachthouder diversiteit

Khalid Benhaddou

Coördinator project

Jan De Mets

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Prof. Wendelien Vantieghem
Prof. Bart Deygers

Faculteit Recht en Criminologie

Prof. Jinske Verhellen
Mevr. Charlotte De Kock

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Prof. Ilse Derluyn
Prof. Alain Van Hiel

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Prof. Miet De Letter
Prof. Stéphanie De Maesschalck

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Prof. Lies Lahousse

Directie Onderwijsaangelegenheden

Katrien De Bruyn

Kabinet van de vicerector

Badra Djait

Studenten

Rafael Garcia
Emma Moerman

Samenstelling werkgroep Diversiteitsgevoelig onderwijs

Coördinator

Jan De Mets

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Koen Mattheeuws

Faculteit Recht en Criminologie

Pieter Cannoot

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Inez Buyck

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Thibaut Detremerie

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Paulien van der Wel

Platform Durf Divers Denken

In 2020 werd het online platform Durf Divers Denken (DDD) opgericht waarbij de verhoging van de in- en doorstroom van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen centraal staat. Durf Divers Denken deelt getuigenissen, tips en tricks, instagram takeovers, UGent-nieuws, algemene informatie, Q&A’s, live video’s en uitnodigingen voor periodieke bijeenkomsten. Het platform is een ontmoetingsplaats voor studenten, studentenverenigingen, alumni, personeel en een aantal Gentse middenveldorganisaties zoals Averroes, Engage, Flux, Risaala, Sportschool 9Duust, Umoja, Verkeerd geparkeerd en VOEM.

Meer info op: https://www.facebook.com/durfdiversdenken/