Onderzoek in cijfers: doctoraten

Evolutie doctoratenTijdens het academiejaar 2019-2020 werden er aan de UGent 692 doctorstitels uitgereikt. Dit is een daling ten opzichte van het voorafgaande academiejaar. De daling situeert zich enkel in de gammafaculteiten.

Tot 2014 was er een duidelijke trend waar te nemen naar een meer evenwichtige genderverdeling bij de nieuwe doctoraathouders. Sinds 2015 blijft het aandeel vrouwelijke doctoraathouders schommelen tussen 44% en 48%. In academiejaar 2019-2020 lag het aantal doctoraten behaald door vrouwen op 45,2%. In de gammafaculteit zien we het hoogste aandeel vrouwen onder de nieuwe doctoraathouders (63%), gevolgd door de bètafaculteiten (57%). In de alfafaculteiten werd 33% van de doctoraten behaald door een vrouw.

41,3% van de nieuwe doctorstitels werd uitgereikt aan niet-Belgen. Bijna 76% van de niet-Belgische doctoraathouders zijn afkomstig uit Azië of andere Europese landen (respectievelijk 43,8% en 31,9%). In totaal werden er aan de UGent tijdens het academiejaar 2019-2020 doctoraten uitgereikt aan 65 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende landen van herkomst zijn: China (64 doctorstitels), Italië (19 doctorstitels), India (18 doctorstitels), Nederland (19 doctorstitels) en Iran (17 doctorstitels).

Sinds het academiejaar 2005-2006 werden er aan de UGent 454 gezamenlijke doctoraten uitgereikt. Het aantal gezamenlijke doctoraten is vooral sinds het academiejaar 2009-2010 beginnen stijgen, maar vertoont de laatste jaren wel een daling. Tijdens het academiejaar 2019-2020 werden er 36 gezamenlijke doctoraten afgelegd.

Tijdens het academiejaar 201-2020 behaalde ongeveer 1 op 3 nieuwe doctoraathouders ook een getuigschrift van de doctoraatsopleiding.