Master Onderwijswetenschappen

Master Onderwijswetenschappen

De master Onderwijswetenschappen is interessant voor personen die (beroepshalve) geconfronteerd worden met veranderingen in alle categorieën van onderwijs en opleidingen.

Enkel personen die reeds over een (verwant of niet-verwant) hogeschool- en/of universitair diploma beschikken kunnen (al dan niet via een premaster) de master Onderwijswetenschappen volgen.

Studenten Open Universiteit die (bijna) klaar zijn met de bachelor of het schakelprogramma dienen een adviesgesprek aan te vragen alvorens aan hun master te beginnen.

Studiegids premaster en master onderwijswetenschappen 2022-2023

Verdere informatie