Veel voorkomende vragen over schakel- en voorbereidingsprogramma's

Wat is een schakel- of voorbereidingsprogramma (SP/VP)?

Schakel- en voorbereidingsprogramma's zijn brugprogramma's tussen bachelor- en masteropleidingen. 

 • Met een professionele bachelor kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een academische master.
 • Wil je na een academische bachelor een (andere) master volgen, dan moet je eerst een voorbereidingsprogramma volgen.

De programma's zijn samengesteld uit academische bachelorvakken (met uitzondering van Sociaal werk). De vakken van een SP/VP worden niet afzonderlijk onderwezen, je sluit aan bij de lessen van reguliere bachelorstudenten. 

Wanneer je slaagt voor SP/VP ontvang je geen bachelordiploma maar wel een getuigschrift, jouw toegangsticket tot de aansluitende masteropleiding.

Kom ik in aanmerking voor een SP/VP?

De opleidingsbrochure geeft weer welke vooropleidingen in aanmerking komen voor een SP/VP aan onze faculteit.

Als jouw vooropleiding niet wordt vermeld, kom je niet in aanmerking voor een verkort traject via een SP/VP aan onze faculteit.

Wil je dan toch een master Psychologie, Pedagogische wetenschappen of Sociaal werk behalen aan UGent, dan zal je moeten instromen in de 1e bachelor en de volledige opleiding doorlopen. Het is hierbij mogelijk om vrijstellingen te verkrijgen als bepaalde vakken zouden overeenstemmen.

Hoe stel ik mijn curriculum samen?

In een SP/VP mag je zelf kiezen welke vakken en hoeveel vakken je opneemt. 

Enkele richtlijnen om je op weg te helpen:

 1. Wees realistisch in jouw vakkenkeuze:
  • Je mag maximaal 75 studiepunten opnemen. Als je SP/VP meer dan 75 studiepunten bedraagt, moet je dit verplicht spreiden over meerdere jaren. In het tweede jaar mag je de resterende vakken van het SP/VP combineren met mastervakken.
  • We raden voltijdse studenten aan te starten met een pakket van ongeveer 60 studiepunten.
  • Streef naar een goed evenwicht tussen beide semesters.
 2. Bekijk de studiefiche van elk vak in de online studiekiezer: hier vind je alle relevant info over het vak zoals inhoud, begincompetenties, werkvorm, examenvorm, leermateriaal ...
 3. De vakken waar je inhoudelijk best voorrang aan geeft, hebben we in het vet aangeduid op de programmaoverzichten in de opleidingsbrochure. Ook de begincompetenties, vermeld in de studiefiche van elk vak, geven jou een beeld van de opbouw van een opleiding. Probeer hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 4. Wij raden steeds aan om Statistiek I en II van bij het begin op te nemen in je traject. Je legt deze vakken best op volgorde af: (1) Statistiek I – (2) Statistiek II – (3) Onderzoeksmethoden/ Methoden in de psychologie. Indien je pas in het tweede semester start met de opleiding, kan je Statistiek II beter uitstellen naar het tweede jaar.

 5. Houd rekening met de facultaire GIT-regels (= geïndividualiseerd traject) en volgtijdelijkheidsregels.
  • Als je voor Psychologie kiest, kijk de volgtijdelijkheid van de vakken goed na. Sommige vakken, zoals Masterproef en Stage, mag je pas opnemen als je geslaagd bent voor één of meerdere vakken. 
  • In de opleidingen Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk is er geen volgtijdelijkheid.
 6. Kijk het lesrooster goed na via de online studiekiezer (rechter bovenhoek onder Programma).
  • Het lesrooster wordt telkens in juni gepubliceerd voor het volgende academiejaar.
  • Als je vakken combineert uit verschillende modeltrajectjaren – zoals het geval is bij alle SP en VP – dan kunnen deze vakken immers overlappen. Dit is sterk te vermijden.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoorcolleges en werkcolleges of oefeningen. Werkcolleges of oefeningen worden in groepen georganiseerd. Je kiest als student zelf in welke groep je inschrijft, dit verloopt via Ufora. In de eerste les van elk vak volgt meer info over de groepen.
 7. De lesopnames kunnen helpen om bepaalde hoorcolleges vanop afstand te volgen. Je kan lesopnames bekijken via Ufora
 8. Bekijk ook het examenrooster om mogelijke overlap te vermijden. Het examenrooster is ruim op voorhand beschikbaar via Oasis. Er moet minstens 24u tijd tussen de aanvang van 2 examens zijn. Alle info over examens vind je hier.

 9. Je mag vakken van een SP/VP combineren met mastervakken.

Vrijstellingen?

Het is mogelijk om bijkomende vrijstellingen te verkrijgen binnen een SP/VP, bijvoorbeeld o.b.v. bepaalde keuzevakken.

Het is de verantwoordelijkheid van de student om inhoudelijke overlap tussen je vooropleiding en het SP/VP na te gaan.

Een vrijstellingsaanvraag verloopt volledig online en is gratis. De verwerkingstijd bedraagt 2 à 3 weken.

Houd de deadlines om een vrijstellingsaanvraag in te dienen goed in het oog:

 • 14 november voor vakken van het eerste semester
 • 28 februari voor vakken van het tweede semester en jaarvakken

Op hoeveel tijd kan ik afstuderen?

Een voltijdse student neemt gemiddeld 60 studiepunten per academiejaar op, waarvan 30 studiepunten per semester.

Het aantal studiepunten van je SP/VP en masteropleiding samen, geeft je dus een beeld van de mogelijke termijn tot afstuderen.

Soms duurt het afwerken van een opleiding echter langer omdat het SP/VP meer dan 60 studiepunten omvat, de verdeling over de semesters ongelijk is waardoor je moet spreiden, moet je enkele vakken hernemen of start je pas in februari met een opleiding waardoor je opleiding verlengt. 

Conclusie? Wees je bewust dat het afwerken van een opleiding soms langer duurt dan verwacht, en stel een goede meerjarenplanning op voor zowel SP/VP als de mastervakken.

Starten in een SP/VP zonder bachelordiploma?

Je kan starten met een SP/VP als je nog maximaal 60 studiepunten moet afwerken in jouw huidige bacheloropleiding. Dit heet een externe GIT.

Je mag hierbij maximum 50 studiepunten opnemen in het SP/VP tot je jouw bachelordiploma kan voorleggen.

Als je wilt inschrijven als externe GIT, neem dan contact op met de trajectbegeleider en bezorg de volgende documenten: een inschrijvingsattest voor de resterende vakken in de bacheloropleiding en een officieel bewijs van het aantal nog af te leggen studiepunten in de bacheloropleiding. 

Starten in een SP/VP met een masterdiploma?

Alle masteropleidingen aan FPPW (Psychologie, Pedagogische wetenschappen en Sociaal werk) zijn ManaBa's. Dit houdt in dat de toegang tot deze masteropleidingen wordt bepaald door jouw bachelordiploma. Heb je ook reeds een masterdiploma behaald, dan kan dit uitsluitend voor aanvullende vrijstellingen zorgen.

Heb je een masterdiploma behaald in een opleiding die toegang geeft tot een SP/VP, maar niet de onderliggende bachelor? Neem dan contact op met de trajectbegeleiders en bezorg een kopie van jouw diploma's hoger onderwijs. We leggen jouw vraag voor aan de curriculumcommissie en onderzoeken hoe een traject er voor jou uit kan zien.

Starten met een bachelor behaald aan een andere Vlaamse universiteit?

Studenten die een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische wetenschappen hebben behaald aan een andere Vlaamse universiteit (zoals KUL of VUB) kunnen niet rechtstreeks instromen in de masteropleidingen aan FPPW.

Omdat universiteiten verschillende accenten leggen in hun programma's, moet worden onderzocht of je dezelfde competenties beschikt in vergelijking met de UGent-bacheloropleidingen. Het is mogelijk dat je een beperkt voorbereidingsprogramma van 12 à 16 studiepunten zal moeten volgen om bepaalde competenties bij te schaven. Dit voorbereidingsprogramma kan je onmiddellijk combineren met de masteropleiding waardoor je nog steeds op 2 jaar tijd het masterdiploma kan behalen.

Contacteer de trajectbegeleider en bezorg de volgende documenten: jouw bachelordiploma en een officiële puntenlijst met overzicht van de gevolgde vakken.

Starten in een SP/VP met een buitenlands diploma?

Studenten die willen inschrijven o.b.v. een niet-Vlaams diploma, doorlopen een afzonderlijke procedure. Er wordt onderzocht met welk Vlaams equivalent de behaalde diploma's overeenstemmen, om zo een traject op maat samen te stellen.

Respecteer de deadlines!

Heb je vragen dan kan je terecht bij  

Hoe werkt leerkrediet in een SP/VP?

Schakel- en voorbereidingsprogramma's werken niet met leerkrediet: je zet geen leerkrediet in voor een SP/VP en je kan dus ook geen leerkrediet verliezen.

Bachelor- en masterprogramma's werken wel met leerkrediet.

Heb je al een bachelordiploma behaald, dan mag je aan UGent inschrijven voor de aansluitende masteropleiding ongeacht de stand van jouw leerkrediet.

Let op: in elke opleiding is het belangrijk om te voldoen aan de vereiste studievoortgang en telkens te slagen voor minimum de helft van de opgenomen studiepunten.

Werken en studeren?

Aan de UGent kan je een werkstudentenstatuut aanvragen wanneer je mininum halftijds aan de slag bent.

Bekijk de mogelijkheden in de werkstudentenbrochure.

Als werkstudent is het belangrijk om extra stil te staan bij de samenstelling van jouw curriculum:

 • Je kan de opleiding op eigen tempo afwerken: je kiest elk jaar hoeveel en welke vakken je opneemt. Er is geen minimaal aantal op te nemen vakken en geen maximum termijn waarbinnen de opleiding moet worden afgewerkt.
 • Neem niet te veel hooi op jouw vork: werkstudenten nemen gemiddeld 15 studiepunten per semester op.
 • Kijk les- en examenroosters goed na en kies vakken die combineerbaar zijn met jouw werk- en privéleven.
 • Lesopnames kunnen een oplossing zijn als je voor bepaalde vakken niet aanwezig kan zijn.
 • Als werkstudent mag je vooraf jouw groepskeuze doorgeven aan de lesgever. Zo ben je zeker dat je plaats hebt in de groep die het best in jouw rooster past.
 • Denk vooraf na over de stage. Voor heel wat werkstudenten is de masterstage moeilijk te combineren met een job. Stage lopen op je eigen werkplek kan immers nooit. De meeste werkstudenten nemen een vorm van loopbaanonderbreking om de stage te volbrengen, of zoeken een stageplaats waar de stage deeltijds gespreid kan worden over een langere periode.

Afstands- of avondonderwijs aan de FPPW?

Aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen (FPPW) worden geen opleidingen via afstands- of avondonderwijs aangeboden.

Bepaalde vakken kan je vanop afstand volgen via video-opnames van de lessen en zelfstudie, andere vakken werken met oefeningen, werkcolleges of groepswerken met verplichte aanwezigheid. Dit kan je nakijken in de studiefiche van elk vak in de studiekiezer

Extra ondersteuning?

De studie- en trajectbegeleiders van het monitoraat FPPW staan altijd voor jou klaar!

Verder kan je ook bij de volgende diensten terecht:

 • Sociale dienst: voor alle financiële vragen
 • Afdeling Huisvesting: info over de studentenhomes van de UGent of op kot gaan in Gent
 • Bijzonder statuut: studeer je onder 'bijzondere omstandigheden' (zoals met een functiebeperking, als topsporter, professioneel kunstbeoefenaar ...) dan kan je een bijzonder statuut aanvragen. Er worden onderwijs- en examenfaciliteiten op maat vastgelegd.
 • Afdeling studieadvies: voor overkoepelend studieadvies en studieondersteuning, of een afspraak met één van de studentenpsychologen