Doctoraat Chris Swerts

(23-12-2022) Chris Swerts verdedigde succesvol zijn doctoraatsproefschrift getiteld: “Towards a better understanding of the quality of life of adolescents in youth care: The development of the Quality of Life in Youth Services Scale (QOLYSS)”

Afgelopen dinsdag (22 december) verdedigde Chris Swerts succesvol zijn doctoraatsproefschrift getiteld: “Towards a better understanding of the quality of life of adolescents in youth care: The development of the Quality of Life in Youth Services Scale (QOLYSS)”, met als promotoren prof. Wouter Vanderplasschen en dr. Jessica De Maeyer (HOGENT, EQUALITY//ResearchCollective).

Het proefschrift vertrekt van de nood aan het betrekken van het jongerenperspectief bij het meten van kwaliteit van leven en het gebrek aan geschikte instrumenten hiervoor. Chris ontwikkelde in co-creatie met jongeren een nieuw instrument (de QOLYSS) om kwaliteit van leven in kaart te brengen bij jongeren in de jeugdzorg. Het proefschrift is uitgegeven bij Gompel&Svacina. We wensen de nieuwe doctor veel succes met de implementatie van de QOLYSS in de jeugdzorg!