Lana Van Den Berghe

Lana Van Den Berghe

Enkele jaren geleden studeerde Lana af als leerkracht secundair onderwijs (Natuurwetenschappen/Plastische opvoeding) waarna ze besloot om verder te studeren. Ze behaalde de master Orthopedagogiek via het schakelprogramma en werd al snel gepassioneerd door het vakgebied. Haar ervaringen liggen voornamelijk in de Integrale Jeugdhulpverlening en meer specifiek de naadloze flexibele trajecten (NAFT).

Na het afronden van haar studie startte Lana aan de vakgroep als assistent en doctoraatsstudent. De focus van haar doctoraat ligt op het thema ‘Vroegtijdig schoolverlaten’ onder het promotorschap van prof. dr. Stijn Vandevelde en prof. dr. Sarah De Pauw. Binnen dit onderzoek gaat ze op zoek naar hoe het proces van het verlaten van de schoolbanken zonder diploma vorm krijgt, hoe schoolverlaters dit proces ervaren en wat good practices kunnen zijn in ondersteuning. Daarnaast vormt het Tweedekansonderwijs de focus, hier gaat ze op zoek naar motieven van cursisten om hun ‘tweede kans’ te grijpen en wat cursisten aangeven als ondersteuningsnoden in dit traject. 

Als assistent is Lana betrokken bij de ondersteuning van verschillende opleidingsonderdelen en de begeleiding van stages en masterproeven.Lana vult haar vrije tijd met reizen, trektochten (met de Pino Hase fiets of te voet), tuinieren, yoga en haken

Publicaties

(submitted) “School dropout as the result of a complex interplay between individual and environmental factors: A study on the perspectives of support workers” (upcoming) A practice-based Approach on Dropping Out of Training and Education: Perspectives of Support Workers (upcoming) Looking beyond primary borders: Support workers’ perspectives on early school leaving among students with a migration background