Contact

De Forumdag Humane Wetenschappen is een initiatief van de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Gent, i.s.m. het interdiocesaan netwerk van begeleiders Humane Wetenschappen en de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

Organisatoren zijn: prof. dr. Tony Valcke, prof. dr. Christophe Verbruggen, Bart Broidioi en Ellen Haerens.

Voor verdere inlichtingen, mail lerarenopleiding.psw@ugent.be