Getuigenis oud student Sociologie Nicolas De Vos

Waar werk je momenteel? Wat is je functie?

Ik werk voor de nationale zetel van de socialistische ziekenfondsen, als stafmedewerker Maatschappelijk Werk. Samen met enkele collega’s vormt onze dienst de brug tussen de maatschappelijk werkers op het veld enerzijds, en het politieke beleid en de wetgeving anderzijds. Wij ondersteunen de maatschappelijk werkers op vlak van onderzoek, IT en het opvolgen van sociale wetgeving. Anderzijds nemen wij onze rol op als belangenbehartiger van zowel de maatschappelijk werkers als hun doelpubliek: personen die omwille van sociale of medische redenen (bijvoorbeeld een fysieke beperking of een zware ziekte) nood hebben aan informatie, hulp en begeleiding. Omwille van onze positie in de organisatie, komen wij in contact met zowel de problemen in de maatschappij, als het proces van politieke besluitvorming. Een heel boeiende functie, waarin je vaak een (klein of groot) verschil kan maken, en waar je elke dag iets bijleert.

Wat was je favoriete vak? Waarom?

Een zeer moeilijke vraag. Elk vak heeft wel iets unieks te bieden. Als ik toch moet kiezen, dan ga ik niet voor één bepaald vak, maar wel voor de masterproef (of thesis). Daar moet je alles wat je hebt geleerd in je studies toepassen, en ga je zelf aan de slag om je te bewijzen als volwaardig socioloog. Uitdagend! Je onderzoeksdomein kiezen, uitvissen wat het precies is wat je wilt onderzoeken, een plan opmaken, literatuurstudie, evalueren, … het hele pakket

Wat is je bijgebleven?

Als de opleiding Sociologie in iets goed is, dan is het wel in het aanleren van een kritische, sociale, wetenschappelijke attitude. Men noemt het de ‘sociologische verbeelding’. Het stelt je in staat om afstand te nemen van je eigen leefwereld, en je te verplaatsen in de schoenen van een ander. Wat doet die persoon in die situatie, en waarom? Het leert je ook je eigen normen en waarden, die je toch als vanzelfsprekend vindt, te analyseren. En dat is soms confronterend! Die sociologische verbeelding is voor mij elke dag toepasbaar, zowel professioneel als privé. Het werkt als een motor, gevoed door nieuwsgierigheid en allerlei manieren van analyseren en begrijpen, die nooit stilvalt!

Wat vond je van de moeilijkheidsgraad van de opleiding?

In de opleiding is het belangrijk dat je een mening vormt over bepaalde onderwerpen. Natuurlijk kan je van een mening niet altijd zeggen of die juist is of fout. Wat wel belangrijk is, is dat de vorming van een mening gebeurt op een wetenschappelijk of maatschappelijk onderbouwde wijze. En dat is moeilijker dan je denkt. Gelukkig biedt de opleiding veel middelen aan om dit op een goede manier te doen: een uitgebreide kennis van statistiek, gebruik van wetenschappelijke software, onderzoeksmethoden, (sociale) geschiedenis, psychologie, rechtsleer, … .

-              Waarom voor de studie gekozen? Werd aan  je verwachtingen voldaan?

Ik wou begrijpen waarom mensen bepaalde dingen zeggen en doen. Bepaalde vooroordelen en stigma’s, vormen van discriminatie, onbegrip, … stoorden me heel erg in mijn tienerjaren. Ik vond het jammer dat mensen een oordeel uitspraken over een ander, zonder dat men die ander echt ként. Eerst wou ik psychologie gaan studeren, dat leek me logisch. Maar ik was meer geïnteresseerd in hoe mensen interageren met elkaar, hoe ze met elkaar samenleven. Dat ‘samenleven’, en hoe het werkt, en hoe het soms faalt, dat is waar sociologie volgens mij om draait, en dat kwam voldoende aan bod tijdens de studies.

Wat heb je na uw studies gedaan?(buitenland, eerste job, extra opleiding…)

Ik wou eigenlijk nog verder studeren. Er zijn veel interessante opleidingen die je na je Master kan volgen. Maar ik heb toch besloten om te gaan werken. Ik kan, als ik dat wil, nog altijd voldoende gebruik maken van veel manieren van bijscholing buiten de werkuren. Mijn werkgever biedt hiertoe gelukkig de kansen: opleidingen rond projectmanagement, suïcidepreventie, … . Ik denk dat je nooit genoeg kunt bijleren. Maar dat is een keuze die ieder voor zich moet maken. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat ik nooit de stap heb genomen om in het buitenland te studeren.

Ben je tevreden over je opleiding in het algemeen? Waarom (niet)?

In de opleiding Sociologie zal je waarschijnlijk in een kleine maar hechte groep studenten terechtkomen. Je zit niet met honderden in een aula naar een professor te luisteren. Het is de bedoeling dat je zelf aan de slag gaat, zelf kritisch nadenkt, zelf dingen ontdekt. En de opleiding gaat ook zo ruim! Zo veel zaken die aan bod komen: (burger)oorlogen, machtsrelaties in organisaties, liefdesrelatie tussen mensen met een verschillende geloofsovertuigingen, charismatische leiders die hun volk beïnvloeden, … .

Heb je tips voor toekomstige studenten?

Het klinkt nogal cliché, maar het is heel belangrijk dat je een positieve instelling en een gedisciplineerde studiemethode hebt. Geloof me, het is niet simpel. En als je in een boeiende les zit, je bent gedreven om meer te weten, je hebt fijne medestudenten, je begint te dromen over je toekomst, …  dán weet je dat je de juiste studiekeuze hebt gemaakt! Het is dus ook heel belangrijk om je op voorhand goed te laten inlichten: een verkeerde studiekeuze maken is geen fijne ervaring. Maak gebruik van alle informatie die je kan vinden!