Tinne Vanderstraeten

Tinne Van der Straeten is sinds als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Ugent. Ze studeerde Afrikaanse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent (2000). In 2008 werd ze (als avondstudent) licentiaat in de rechten (Vrije Universiteit Brussel). Tinne Van der Straeten was federaal volksvertegenwoordiger van 2007 tot 2010 waar ze lid was van de Commissie Bedrijfsleven, de Subcommissie Nucleaire Veiligheid en van de Bijzondere Commissie Klimaat. Ze legde zich toe op alle aspecten van het federale klimaat- en energiebeleid. Ze is tevens advocaat gespecialiseerd in het energierecht.