Decanaat

Decanaat

  • voert beleidsvoorbereidend werk uit
  • staat in voor de uitvoering van de beslissingen die worden genomen door het universitaire bestuur en de Faculteitsraad, het hoogste bestuursorgaan van de faculteit
  • bundelt de verslagen van de faculteitsraad en andere commissies binnen de faculteit
  • staat in voor de dagelijkse werking van de faculteit
  • beheert de mailinglijsten van de categorieën van personeelsleden
  • beheert de auditoria gelegen in het complex 'Universiteitstraat-Paddenhoek' (via UGent-auditoriumbeheer)
  • stelt de lessenroosters samen voor de diverse opleidingen van de faculteit
  • organiseert de plechtige proclamatie voor de laatstejaarsstudenten
  • beheert de facultaire reglementen

Contacteer het decanaat: Luc De Bie (administratief secretaris van de faculteit)

International Relations Office (IRO)

Contacteer het International Relations Office