Rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België

Inleiding

Veel kinderen migreren zonder hun ouders naar België. Dit boek zoekt constructief mee naar een adequate bescherming van de rechten van deze kinderen; een regelgevend kader dat ‘niet-begeleide minderjarige vreemdelingen’ (NBMV) op de eerste plaats als kinderen beschouwt.

Vertrekkend vanuit het kind of de jongere zelf, kijkt het boek naar boven met de vraag: ‘welke juridische regels zijn op hem of haar van toepassing, of zouden dit moeten zijn?’' Het boek schetst een globaal beeld van de rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in België, door het samenbrengen van verschillende rechtsdomeinen (asielrecht, migratierecht, familierecht, jeugdrecht, onderwijsrecht). De hoofdinsteek van het boek is juridisch, maar ook andere disciplinaire perspectieven komen aan bod, zoals de pedagogie, het sociaal werk en de tolkwetenschap.

Het boek is zowel theoretisch als praktisch georiënteerd. De auteurs zijn afkomstig uit de academische wereld én uit verschillende overheidsdiensten, de magistratuur, de advocatuur en het middenveld. Hierdoor biedt het boek een diepgaand inzicht in de manier waarop rechtsregels worden toegepast alsook een kritische analyse van knelpunten en uitdagingen. De lezer zal er ook concrete voorstellen en aanbevelingen in vinden.

Dit samenbrengen van verschillende perspectieven is een unicum. Of, om het met de woorden van een reviewer te zeggen: “Dit wordt een standaardwerk in de Nederlandstalige juridische literatuur rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Met de studiedag op 21 mei 2019 willen we bijdragen tot een grotere interactie tussen de verschillende professionele sectoren die in aanraking komen met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, niet alleen op papier, maar ook via een echte dialoog.

OOC Neder-Over-Heembeek ((c) Bart Mues)
OOC Neder-Over-Heembeek ((c) Bart Mues)

Programma

Praktische informatie

INSCHRIJVEN

Folder