Initiatieven gericht op maatschappelijke impact

 Strasbourg Observers Blog

Een academische blog die recente ontwikkelingen op het niveau van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens analyseert en bespreekt.

StrasbourgObservers_ICON-main.jpg

Podcast Justice Visions

Deskundigen en praktijkmensen gaan in gesprek over baanbrekend onderzoek en de praktijk met betrekking tot slachtofferparticipatie in transitional justice.

logo justice visions.png

 BelConLawBlog: Belgian Constitutional Law

Een blog over de meest recente gebeurtenissen in het Belgisch grondwettelijk recht.

Belconlaw

Human Rights @ De Krook

Onderzoekers van het UGent Human Rights Research Network gaan in gesprek met het middenveld, kunstenaars,…en met de bezoekers van de bibliotheek.

Human Rights @ De Krook

Third-party interventions bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Onderzoekers van het Human Rights Centre bereiden een interventie voor in een hangende zaak bij het EHRM. Ze leveren juridische informatie aan met het oog op een optimale juridische mensenrechtenredenering.

A child-friendly poster "Hé, dat is privé! Of niet?

Een poster over de onderzoeksresultaten van co-design workshops over privacy & gegevensbescherming met kinderen uit de basisschool.

posterlievens.jpg