Wie komt in aanmerking voor een uitwisseling?

Opleiding Rechten

  • Studenten Rechten die in het eerste of tweede masterjaar zitten op het moment van de uitwisseling.
  • Een eenmalige uitwisseling (ofwel in het kader van Erasmus of van een bilateraal akkoord met een overzeese partner) kan gedurende 1 of 2 semesters (volledig academiejaar).
  • Studenten met een GIT waarbij bachelorvakken niet afgerond zijn, komen niet in aanmerking voor een uitwisseling.

Opleiding Criminologische Wetenschappen

  • Studenten Criminologie die in het derde bachelorjaar of in de masteropleiding zitten op het moment van de uitwisseling.
  • Uitwisseling is enkel mogelijk in het tweede semester, tenzij de student reeds alle plichtvakken met succes heeft afgelegd.
  • Ideeën voor buitenlandse stage? Niet via het IRO, wel via de stagecoördinator van de opleiding.

Law and Economics

  • Studenten die deelnemen aan het Law and Economics programma, maken geen deel uit van Erasmus+, maar van het Erasmus Mundus project.
  • Meer info: Law and Economics.

Post-graduaat

  • Er is thans geen Erasmus- of andere subsidiëring voor uitwisselingen op post-graduaat niveau. Studenten die zich na hun studies in het buitenland verder wensen te bekwamen, dienen dit op eigen initiatief te doen en moeten rekening houden met de inschrijvingsgelden die gevraagd worden voor postgraduate opleidingen in het buitenland.
  • Meer info: naar het buitenland na je studies.